fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Warsztaty Edukacyjne dla dzieci i młodzieży

W Centrum Edukacji Przyrodniczo Ekologicznej prowadzimy zajęcia biologiczne dla dzieci od przedszkoli do młodzieży licealnej. Lekcje prowadzone są w oparciu o bazę jaką stanowi Ogród. Zajęcia trwają przeważnie ok. 4 godzin i składają się z trzech części: pierwszą stanowi prezentacja multimedialna, wzbogacona materiałami filmowymi, drugą stanowią warsztaty, polegające na własnoręcznym wykonaniu przez uczestników preparatów mikroskopowych, ich obserwacja, analiza oraz szkicowanie. Trzecia część, to wycieczka terenowa. Jej tematyka zależy w dużym stopniu od pory roku i tematu poprzedzających części.

Proponowane tematy zajęć:

Różnorodność świata roślin - Zajęcia prezentują bogactwo form i strategii życiowych różnych przedstawicieli królestwa roślin. Który gatunek jest największy? Który posiada największe kwiaty? Który żyje najdłużej? Jak rośliny polują na owady? Która utrzymuje swoją własną armię najemników? Na te pytania uczniowie poznają odpowiedzi na tych zajęciach.

Drzewa naszych lasów - Jakie gatunki drzew iglastych i liściastych możemy spotkać w naszych lasach? Jak rozpoznać je po liściach, korze, szyszkach lub miejscu wzrostu? Które są najwyższe, a które chronione? Zajęcia uzupełnia wycieczka w terenie poświęcona rozpoznawaniu krajowych i egzotycznych gatunków drzew i krzewów.

Grzyby - Grzyby to nie tylko znane nam ze stołu pieczarki lub znajdywane w lesie maślaki czy trujące muchomory. Jakie jest miejsce grzybów w żywym świecie? Jakie mają znaczenie dla człowieka? Czy można znaleźć grzyby w naszych mieszkaniach i czy są one groźne? Na lekcji zapoznajemy się z budową komórek grzybowych, ich rozwojem i wzrostem. Przedstawieni zostają najciekawsi przedstawiciele tej grupy.

Mszaki i paprotniki - Mszaki i paprotniki to duża grupa roślin bezkwiatowych. Wśród nich pojawili się pionierzy kolonizujący lądy, obumarłe szczątki karbońskich przedstawicieli tworzą dziś pokłady węgla. Zajęcia przekazują wiedzę dotyczącą morfologii oraz sposobów rozmnażania się tych roślin. Przegląd krajowych gatunków chronionych oraz najciekawszych przedstawicieli z rejonów tropikalnych uzupełnia ten materiał. Na części laboratoryjnej, uczestnicy wykonują preparaty z zarodników różnych przedstawicieli roślin paprociowych.

Przebudzenie wiosenne / Barwy jesieni – kolorowy świat roślin - Tematyka zajęć zależy od pory roku. Dlaczego liść jest zielony? Czym jest chlorofil a czym chloroplast? Jak jest zbudowany miękisz asymilujący? Dlaczego na zimę drzewa tracą liście? Jakie są pierwsze zwiastuny wiosny? To jedne z wielu zagadnień poruszanych na tych zajęciach. Zajęcia uzupełnia wycieczka w terenie.

Co kryje się w kropli wody –Zajęcia składają się z trzech części. Pierwszą stanowi wykład wzbogacony o obserwacje pod mikroskopem bezkręgowców, drugą stanowią warsztaty praktyczne pt. „ Stwórz swój własny preparat” – wykonaj, obserwuj, analizuj i szkicuj. Trzecia część, to wycieczka terenowa.

Bioindykacja - Jak naukowcy wykorzystują różne organizmy żywe do oceny stanu środowiska? Czym jest bioindykacja? W ramach wycieczki możliwe jest zwiedzanie biologicznej oczyszczalni ścieków położonej na terenie ogrodu. Zajęcia przeznaczone są dla szkół ponadpodstawowych.

Banki genów - Ogród Botaniczny to nie tylko możliwość jego zwiedzania, to także placówka naukowa. Jednym z celów jego działania jest ochrona rzadkich roślin. Służy do tego między innymi bank genów, gdzie w niskiej temperaturze przechowuje się nasiona i komórki ginących gatunków. W ramach wycieczki możliwe jest zwiedzanie Banku genów oraz poznanie najważniejszych metod stosowanych w jego obsłudze. Zajęcia przeznaczone są dla szkół ponadpodstawowych.

Oprócz wymienionych tematów, możemy przygotować inne zagadnienia w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne.

GODZINY PRACY:
Centrum jest otwarte niezależnie od sezonu działalności Ogrodu Botanicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zajęcia prowadzone są przez cały rok kalendarzowy.

INFORMACJE I ZAPISY:
Katarzyna Stolarzewicz tel. (22) 754 26 00 lub 665 169 560

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.