instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

dr inż. Marta Monder

e-mail: mondermarta@obpan.pl

tel. 22 648 38 56 wew. 229

Kurator i założyciel Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż.

Mój zakres zainteresowań związany jest przede wszystkim z ogrodnictwem i rodzajem Rosa. W Ogrodzie Botanicznym pracuję od 1998 roku, skupiając się na tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju kolekcji róż służącej nie tylko gromadzeniu i zachowaniu ogromnej różnorodności tego rodzaju, ale także badaniom i obserwacjom botanicznym, ogrodniczym, agrotechnicznym. Praca ta wymaga ustawicznego i intensywnego zgłębiania wiedzy oraz pracy twórczej. Współpracujemy z ogrodami botanicznymi, rozariami, hodowcami, szkółkarzami w kraju i za granicą. Od początku powstania kolekcji propagujemy wznowienie produkcji w szkółkach krzewów róż historycznych, przywrócenie do uprawy najcenniejszych odmian zarówno w ogrodach i miejscach o charakterze zabytkowym, jak i amatorsko. Badamy także możliwości zastosowania odmian róż z różnych grup, zwłaszcza okrywowych. Swoje doświadczenie zawodowe staram się pogłębiać w pracy naukowej oraz upowszechniać wśród specjalistów i miłośników roślin. Ponadto w działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej przekazuję wiedzę nie tylko dotyczącą róż, ale i całego świata roślin.

Główne zainteresowania badawcze i popularyzatorskie:

 1. Intensyfikacja rozmnażania róż historycznych z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku.
 2. Wpływ podkładki na wzrost i rozwój krzewów róż historycznych.
 3. Biostymulatory w uprawie roślin.
 4. Możliwości introdukcji i reintrodukcji róż historycznych w warunkach klimatycznych Polski Centralnej.
 5. Możliwości uprawy róż okrywowych przeznaczonych na tereny zieleni w miastach i przy szlakach komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski Centralnej.
 6. Zmienność fenologiczna, zimotrwałość, wzrost i kwitnienie róż okrywowych i historycznych w warunkach Polski Centralnej.
 7. Historyczne założenia ogrodowe ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów różanych.
 8. Historia uprawy, hodowli i szkółkarstwa róż ogrodowych.
 9. Upowszechnianie szerokiej wiedzy botanicznej i ogrodniczej na Piknikach i Festiwalach Nauki, imprezach organizowanych w PAN OB, w czasopismach i mediach, wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
 10. Organizacja imprez o charakterze popularyzatorskim.

Praca doktorska:, ,Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży” wyróżniona nagrodą przez Radę Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie w dniu 30.09.2005. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hetman, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Praca magisterska:, ,Wzrost i intensywność fotosyntezy pnączy z rodzaju ParthenocissusHedera”, 1997. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy, specjalizacja Rośliny Ozdobne;, prom. prof. dr hab. Jacek Borowski

PUBLIKACJE:

 1. Monder M.J., Niedzielski M., Woliński K. 2014. Effect of rooting preparations on protein, chlorophyll and carotenoid content in leaves of Rosa gallica ‘Duchesse d`Angoulême’ cuttings. Dendrobiology 72: 29-40.
 2. Monder M.J., 2014. Evaluation of growth and flowering of historical cultivars of Rosa gallica L. growing in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science Botanical Garden in Powsin. Acta Agrobotanica, 67(3): 39-52.
 3. Monder M.J., 2012. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Rugosa (Rosa rugosa Thunb.) growing in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Part I. The historical cultivars. Acta Agrobotanica. Vol. 65 (2): 109-116.
 4. Monder M.J., 2012. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Rugosa (Rosa rugosa Thunb.) growing in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Part II. The modern cultivars. Acta Agrobotanica. ISHS Vol. 65 (2): 117-124.
 5. Monder M.J., 2012. Evaluation of Growth and Flowering of 15 Modern Ground Cover Cultivars of Roses Growing in the Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science’s Botanical Garden in Powsin. Acta Horticulturae. 953: 85-90.
 6. Monder M.J., 2010. Ocena stanu krzewów 374 odmian róż po sezonie zimowym 2009/2010 w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. LVIII: 39-52.
 7. Monder M.J., Hetman J., 2011. The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa ×hybrida cultivars. Part I. Growth parameter of the rose shrubs. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 10(1):185-196.
 8. Monder M.J., Hetman J., 2011. The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa ×hybrida cultivars. Part II. The quality of shrubs. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 10(1):197-206.
 9. Monder M.J., 2011. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Pimpinellifolia (Rosa pimpinellifolia L.) growing in the Collection of Rose Cultivars in the Botanical Garden of the PAS in Powsin. Journal of Fruits and Ornamental Plant Research. Vol. 19(1): 195-207. (wydawane do 2012; obecnie: Journal of Horticultural Research)
 10. Monder M.J., 2009. The role of historical roses cultivated in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw in breeding new cultivars. Awtochtonni ta introdukowani rosliny. Wypusk 5. Umań.: 58-67.
 11. Monder M.J., 2009. Różnorodność i charakterystyka wybranych odmian pochodzących od róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.). XIII Konferencja Szkółkarska, ,Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych”. Materiały Konferencyjne: 21-28. Monder M. J., 2008. Ocena wzrostu i kwitnienia 10 wybranych odmian róż z grupy okrywowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. Zeszyt nr 525: 261-269.
 12. Monder M.J., 2008. Odmiany róż angielskich w Kolekcji Odmian Uprawnych Róż Ogrodu Botanicznego CZRB PAN w Warszawie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 17: 81-89.
 13. Monder M.J., 2007. Zasoby genowe i ocena wybranych odmian róż historycznych w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 517, część II: 487-494.
 14. Monder M. J., 2007. Charakterystyka wzrostu i wartości dekoracyjnej wybranych odmian parkowych róż historycznych. XI Konferencja Szkółkarska, ,Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Materiały konferencyjne. 31-40.
 15. Monder M. J., 2007. Ocena wybranych róż okrywowych przeznaczonych do nasadzeń przy trasach komunikacyjnych. XI Konferencja Szkółkarska, ,Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Materiały konferencyjne. 164-173.
 16. Monder M.J., Hetman J., 2006. Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu krzewów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510: 359-365.
 17. Monder M.J., Hetman J., 2006. Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielokwiatowych. Część II. Jakość krzewów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510: 367-375.
 18. Hetman J., Monder M.J. 2004: Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu uzyskanych krzewów róż.” Acta Scient. Polon. Hort. Cultus. 3 (2): 13-22.
 19. Hetman J., Monder M.J. 2004: Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Część II. Jakość uzyskanych krzewów róż.” Acta Scient. Polonorum Hortorum Cultus. 3 (2): 23-32.
 20. Monder M.J. 2004: Observations of overwintering of historical roses in roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 13.: 197-207.
 21. Monder M.J. 2004: Observations of frost resistance of cover roses in roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 13.: 187-197.
 22. Monder M.J., Hetman J., 2003. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych róż z grupy wielkokwiatowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491: 79-90.
 23. Monder M.J., Hetman J., 2003. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych róż z grupy wielokwiatowych. Acta Scient. Polonorum Hortorum Cultus. 2 (2): 33-42.
 24. Monder M.J. 2001. Rosa rugosa Thunb. i jej odmiany - cennymi różami parkowymi w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN w Warszawie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 10: 47-56.
 25. Monder M.J. 1999: Kolekcja róż Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 8: 17-27.

MONOGRAFIE / ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Monder M.J., 2006. Róże. PWRiL. 1-184 ss.
 • Monder M.J., 2007. The collection of ground cover roses in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences as a picture of progress in their culture. Monographs of Botanical Gardens. Vol. 1 (2007): 93-98. (rozdział)
 • Monder M.J., 2015. Historical Roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science Botanical Garden in Powsin in heritage and cultural aspect. In: J.J. Rybczyński & J.T. Puchalski (eds). Biological diversity in Poland – the challenges and tasks for biological gardens and gene banks until 2020. Monographs of Botanical Gardens. vol. 2.: 93-119. (rozdział)

KSIĄŻKI:

 • Monder M.J. 2006. Róże w ogrodzie. Wydawnictwo Działkowiec, 1-64.
 • Monder M.J. 2008. Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. (współpraca z Marcelim Ciesielskim i Zbigniewem Wybickim w zakresie doboru odmian znajdujących się na rynku polskim oraz inspiracje projektów). Wydawca: Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.. 1-168.
 • Monder M.J. 2012. Rośliny ozdobne. Uprawa i pielęgnacja. (Rozdział 12.2.)., ,Vademecum Działkowca”. Praca zbiorowa pod red. E. Kondrackiego. Wydawnictwo Działkowiec. 206-218

STRESZCZENIA KONFERENCYJNE / KOMUNIKATY

Konferencje krajowe:

 • Monder M.J. 2015., ,Propagation of moss rose ‘Mousseusse Rouge’ with leaf-bud cuttings using plant origin preparations”. Seminarium Naukowe, ,Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce”, 22.09.2015. Book of abstracts: 35. (wykład).
 • Monder M.J. 2014., ,Cenne róże historyczne w PAN Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie.” XLIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, ,Różnorodność Biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan Bioróżnorodności 2011-2020 – nowe wyzwania i zadania dla Ogrodów Botanicznych oraz banków genów”, Warszawa, 30.06-4.06.2014.Mat. Konf.: 37.
 • Monder M.J. 2013. Wzrost i kwitnienie odmian pochodzących od róży francuskiej (Rosa gallica L.) w Kolekcji Odmian Uprawnych Róż PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego,, ,Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych” Olsztyn, 24-30.06.2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów: 115-116.
 • Monder M.J., Pacholczak A., Kozakiewicz P., Niedzielski M., Jankowska A., Woliński K. 2013. Wpływ fazy dojrzałości pędów i preparatów pochodzenia roślinnego na ukorzenianie sadzonek Rosa helenae ‘Semiplena’. Konferencja Naukowa., ,Biologia i ekologia roślin drzewiastych”. Kórnik-Poznań, 21-23.10.2013. Materiały Konferencyjne: 197-198.
 • Monder M.J. 2012., ,The effect of the ripeness of shoots and using different rooting substances on the quality of cuttings of Rosa ‘Duchesse d’Angoulême’ rooted in two substrates” -, ,Innowacyjność w produkcji i wykorzystaniu roślin ozdobnych”. Ogólnopolska Konferencja. 12-13.09. Lublin. Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy. Mat. Konf. 30-31.
 • Monder M.J. 2010. The Pimpinellifolia Hybrids (Rosa pimpinellifolia L.) in the Collection of Cultivable Varieties of Roses in Botanical Garden of PAS in Warsaw., ,Planta in vivo, in vitro et in silico”. LV Zjazd PTB, 6-12.09. Warszawa. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Polish Journal of Botany. Warszawa, vol. 79. Supplement 1.: 20-21.
 • Monder M. J., 2007. Obserwacje mrozoodporności w kolekcji historycznych odmian róż. IV Konferencja Naukowa, ,Rośliny – Środowisko – Człowiek” 27 II 2007, Warszawa. Program i Streszczenia – Streszczenia referatów. 9.
 • Monder M. J., 2007. Charakterystyka wzrostu i wartości dekoracyjnej wybranych odmian parkowych róż historycznych. XI Konferencja Szkółkarska, ,Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Materiały konferencyjne. 31-40.
 • Monder M. J., 2007. Ocena wybranych róż okrywowych przeznaczonych do nasadzeń przy trasach komunikacyjnych. XI Konferencja Szkółkarska, ,Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Materiały konferencyjne. 164-173.
 • Monder M., Hetman J., 2006. Wpływ jakości podkładek i zrazów na jakość krzewów odmian uprawnych róż. X Konferencja Szkółkarska, ,Aktualne problemy w szkółkarstwie ozdobnym”, 22-23 lutego 2006. Materiały konferencyjne. 5-17.
 • Monder M., Hetman J., 2006. Wpływ dojrzałości zrazów i umiejscowienia oczek na pędzie na jakość krzewów odmian uprawnych róż. X Konferencja Szkółkarska, ,Aktualne problemy w szkółkarstwie ozdobnym”, 22-23 lutego 2006. Materiały konferencyjne. 19-30.
 • Monder M. J., Hetman J., 2006. Historyczne i współczesne aspekty Kolekcji Róż w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN’. III Konferencja Naukowa, ,Rośliny – Środowisko – Człowiek” 20 II 2006, Warszawa. Program i Streszczenia – Streszczenia referatów. 10.
 • Monder M. J. 2006., Zasoby genowe i ocena wybranych odmian róż historycznych w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, ,Zasoby Genowe Roślin w Ochronie Różnorodności Biologicznej” 27-29 czerwiec 2006, Lublin.
 • Monder M. J., Hetman J., 2005:, ,Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji wybranych odmian z grupy róż wielkokwiatowych. (referat) 21.02.. II Konferencja Naukowa, ,Rośliny – Środowisko – Człowiek 2005” Ogród Botaniczny CZRB PAN. Warszawa.

Konferencje międzynarodowe:

 • Monder M.J., Pacholczak A., Woliński. K., Niedzielski M.. 2015. The response of stem cuttings of Rosa ×centifolia ‘Mousseusse Rouge’ on plant origin preparations. International Scientific Conference, ,Horticulture in shaping life quality”. Lublin, 18-19.06.2015. Book of abstracts: 132.
 • Monder M.J. 2015. The possibility of the use of historical roses as valuable plant material. 4th International Conference and Workshop, ,Plant – the source of research material”. Lublin, 21-23.09.2015. Book of abstracts: 159.
 • Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2014., ,Propagation of moss rose ‘Mousseusse Rouge’ with leaf-bud cuttings using plant origin preparations”. International Conference, ,Horticulture in quality and culture of life”, Czechy, Lednice, 23-26.09.2014. Mat. Konferencyjne: 152.
 • Kwaśniewska E., Monder M.J., Pawłowska B. 2014., ,In vitro conservation of historical roses for biodiversity protection”.International Conference, ,Horticulture in quality and culture of life”, Czechy, Lednice, 23-26.09.2014. Mater. Konferencyjne: 58.
 • Monder M.J. 2014. Garden roses in Poland in the interwar period. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, ,Drzewa w cieniu człowieka”, Warszawa, 19-21.09.2014. Materiały Konf. 55-57.
 • Monder M.J., Niedzielski M., Woliński K. 2013. Chlorophyll and carotenoids content in cuttings of Rosa ‘Maiden’s Blush’ rooted by means of seaweed biotimulants. VI International Conference of Young Scientists, ,Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”. Odessa, Ukraina, 13-17.05.2013. Udział korespondencyjny: Materiały Konferencyjne: 154-155.
 • Monder M.J., Pacholczak A., Kozakiewicz P., Niedzielski M., Jankowska A., Woliński K. 2013. Propagation of Rosa beggeriana ‘Polstjårnan’ with leaf-bud cuttings using biostimulants. VI International Symposium on Rose Research and Cultivation, ISHS. Hannover, Niemcy, 25 - 30 August 2013. Plakat: Mat. Konf. 75.
 • Monder M.J. 2012. The Influence of the ripeness of shoots and application of biostimulants on the effectiveness of rooting of semi-hardwood cuttings Rosa ‘Duchesse d’Angoulême’ in two substrates. 2 nd International Symposium ISHS., ,Woody Ornamental of The Temperate Zone”. 1-4.07. Ghent, Belgium. Organizator: Faculty of BioScience Engineering. Universiteit Ghent. Mat. Konf. s. 140.
 • Monder M.J. 2012. Evaluation of Growth and Flowering of 15 Modern Ground Cover Cultivars of Roses Growing in the Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science’s Botanical Garden in Powsin. Proceedings of the 24 th International Eucarpia Symposium. Section Ornamentals. ISHS., ,Ornamental Breeding Worldwide”, 2-5.09. Warszawa. Organizator: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, we współpracy z PAN. Mat. Konf. s. 33.
 • Monder M.J. 2009., ,The role of historical roses cultivated in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw in breeding new cultivars”. Konferencja Międzynarodowa, ,Ewolucija rastitielnogo mira w prirodnoj i kultigiennoj sriedie” (,,Evolution of plants in natural and cultural enviroment”) Nacionalnyj Dendrologiczieskij Park, ,Zofijewka,, Umań, Ukraina, 20-23.10.2009. Mat. Konf. 32-33.

FOLDERY

 • Kapler A., Kloss M., Kościelak A., Monder M.J., Niemczyk M., Okuń M., Stocka M., Woliński K. 2015. Kolorowy świat roślin. Redakcja: Monder M., XIX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 12.
 • Kapler A., Kloss M., Kościelak A., Monder M.J., Niemczyk M., Okuń M., Stocka M., Woliński K. 2015. Życie roślin wokół słońca. Redakcja: Monder M., XIX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 12.
 • Monder M.J. 2014., ,Z dziejów róży – historia Królowej Kwiatów” ss. 12. Folder-informator-album.
 • Monder M.J., Niemczyk M. Stocka M., Woliński K., Zagajewski A. Zaremba A., 2014. Ślady ewolucji wokół nas. Redakcja: Monder M. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 12. Folder-informator.
 • Monder M.J., Niemczyk M. Stocka M., Woliński K., Zagajewski A. Zaremba A., 2014. Rośliny w uprawie naszych przodków. Redakcja: Monder M.. ss. 12. Folder-informator.
 • Monder M.J. 2013. Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż. Kolekcja PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie. Seria, ,Piękno wokół nas”. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 18. Folder-przewodnik-informator.
 • Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie roślin – kwiaty. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie roślin – mechanizmy zapylania. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Zaremba A., Monder M.J., 2013. Życie roślin – rozmnażanie przez szczepienie. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Zaremba A., Monder M.J., 2013. Życie roślin – rozmnażanie przez sadzonki. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Rymkiewicz A., Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie roślin – w warunkach suszy. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Kloss M., Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie i śmierć roślin. XI Festiwal Nauki w PAN w Jabłonnie. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Monder M.J., Kościelak A. 2012. Rośliny upraw energetycznych. Wyd. PAN OB CZRB w Powsinie. ss. 12
 • Monder M.J. 2010., ,Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż”. Materiał przygotowany na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz Festiwal Nauki w Jabłonnie. Wyd. PAN OB CZRB w Powsinie. Kolejne wznowienia. Wyd. PAN OB CZRB w Powsinie. ss. 4.
 • Monder M.J. 2017. Róże Azji i ich potomkowie w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Wyd. PAN OB. CZRB.

PROJEKTY BADAWCZE

 • Projekt wieloletni PW IHAR-IO/1.3.

,,Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”, w ramach zadania nr 1.3 PW IHAR-IO pn., ,Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków”, w ramach Programu Wieloletniego, ,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. 2015-2020.

 • Projekt badawczy własny konkurs 40.

,,Wpływ biostymulatorów pochodzenia roślinnego na efektywność ukorzeniania się sadzonek pędowych róż historycznych”; nr NN 310008240, dyscyplina: Nauki Przyrodnicze ZR-3, Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie N 310; 2011-2014. kierownik projektu: M.J. Monder.

 • Projekt badawczy promotorski nr 3 P06R 106 24.

,,Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży”. Umowa nr PB 0797/P06/2003/24 z dn. 23.05.2003-12-18. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Hetman, AR Lublin, wykonawca: mgr inż. M.J. Monder

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

 • 30 - wykłady edukacyjne i popularnonaukowe na zaproszenie w: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Klubach Kultury, na Festiwalach Nauki, wystawie Związku Szkółkarzy Polskich, ,Zieleń to życie”, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego;
 • 127 - rekordy bazy danych Związku Szkółkarzy Polskich 2013-2015 - szczegółowy opis róż, włącznie z pochodzeniem;
 • 12 - publikacje w czasopismach fachowych:, ,Szkółkarstwo”,, ,Zieleń miejska”,, ,Biznes ogrodniczy”;
 • 202 - artykuły popularnonaukowe w czasopismach ogrodniczych:, ,Zieleń to życie”,, ,Działkowiec”,, ,Ogrody”,, ,Mój ogródek”,, ,Mój piękny ogród”;
 • 2 - tablice edukacyjne wyd. Działkowiec;
 • 12 – organizacja i udział w Piknikach i Festiwalach Nauki PAN OB. CZRB (2010-2015);
 • 2 - udział w Festiwalach Nauki na zaproszenie jednostek zewnętrznych (wykłady);
 • audycje radiowe i telewizyjne.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH:

 • Członek Rady Naukowej PAN OB. CZRB (w kadencjach: 2003-2014).
 • Członek ISHS (International Society for Horticultural Science, od 2013)
 • Członek PTB (Polskie Towarzystwo Botaniczne, od 2010)
 • Członek PTD (Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, od 2010)
 • Członek HRG (Historic Rose Group przy Royal Horticultural Society, od 2016)
 • Przewodnicząca KZ OZ PAN OB CZRB Solidarność (kadencja 2014-2018)

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I SPECJALISTYCZNE W 2015 ROKU:

 • Monder M.J. 2015. Róże angielskie cz. I, Szkółkarstwo, 2: 6-15.
 • Monder M.J. 2015. Róże angielskie cz. II, Szkółkarstwo, 3: 6-13.
 • Monder M.J. 2015. Kiedy okryć, kiedy odsłonić? Działkowiec, 1: 52.
 • Monder M.J. 2015. Kupić czy nie? Działkowiec, 3: 56.
 • Monder M.J. 2015. Róże nie do zdarcia. Działkowiec, 4: 12-13.
 • Monder M.J. 2015. Bezobsługowe pelargonie. Działkowiec, 5: 9-11.
 • Monder M.J. 2015. Róże na deser. Działkowiec, 7: 22-23.
 • Monder M.J. 2015. Nie boją się suszy. Działkowiec, 8: 10-12.
 • Monder M.J. 2015. Pielęgnujemy róże. Działkowiec, 8: 55.
 • Monder M.J. 2015. Królowe róże. Działkowiec, 9: 4-8.
 • Monder M.J. 2015. Roślinne zmarzluchy. Działkowiec, 11: 14-15.
 • Monder M.J. 2015. Niebieskie róże. Działkowiec, 12: 17.
 • Monder M.J. 2015. Rozłogowe rośliny. Działkowiec, 12: 18-19.
 • Monder M.J. 2015. Podlewanie zimozielonych zimą. Działkowiec, 12: 57.
 • Monder M.J. 2015. Co z rodgersją? Mój ogródek, 1: 21.
 • Monder M.J. 2015. Lilie wiosną. Mój ogródek, 2: 10.
 • Monder M.J. 2015. Kalanchoe nie zakwitło. Mój ogródek, 2: 11.
 • Monder M.J. 2015. Jak czytać etykiety. Mój ogródek, 2: 11.
 • Monder M.J. 2015. Zakupy przez internet. Mój ogródek, 2: 58.
 • Monder M.J. 2015. Niepachnące rośliny. Mój ogródek, 3: 18-19.
 • Monder M.J. 2015. Róże rabatowe. Mój ogródek, 3: 25-26.
 • Monder M.J. 2015. Róże pienne. Mój ogródek, 5: 14-15.
 • Monder M.J. 2015. Cięcie forsycji. Mój ogródek, 5: 8.
 • Monder M.J. 2015. Problem z tulipanami. Mój ogródek, 5: 9.
 • Monder M.J. 2015. Mlecze na trawniku. Mój ogródek, 5: 9.
 • Monder M.J. 2015. Pstre liście. Mój ogródek, 6: 9.
 • Monder M.J. 2015. Drzewka na taras. Mój ogródek, 6: 4-7.
 • Monder M.J. 2015. Przekwitłe kwiatostany. Mój ogródek, 6:8.
 • Monder M.J. 2015. Chory bukszpan. Mój ogródek, 6: 9.
 • Monder M.J. 2015. Pstre liście. Mój ogródek, 6: 9.
 • Monder M.J. 2015. Róże wielkokwiatowe. Mój ogródek, 6: 12-13.
 • Monder M.J. 2015. Chore floksy. Mój ogródek, 7: 8.
 • Monder M.J. 2015. Jak zmniejszyć magnolię? Mój ogródek, 7: 9.
 • Monder M.J. 2015. Problem z pstrolistką. Mój ogródek, 7: 9.
 • Monder M.J. 2015. Róże okrywowe. Mój ogródek, 7: 10-11.
 • Monder M.J. 2015. Problem z kleome. Mój ogródek, 8: 8.
 • Monder M.J. 2015. Więdnące powojniki. Mój ogródek, 8: 9.
 • Monder M.J. 2015. Przesadzanie zimozielonych. Mój ogródek, 8: 9.
 • Monder M.J. 2015. Ogród żegna się z latem. Mój ogródek, 9: 23
 • Monder M.J. 2015. Ciąć czy nie ciąć? Mój ogródek, 9: 8.
 • Monder M.J. 2015. Co z mieczykami? Mój ogródek, 9: 9.
 • Monder M.J. 2015. Sadzenie cebul. Mój ogródek, 9: 9.
 • Monder M.J. 2015. Oryginalny żywopłot. Mój ogródek, 10: 8.
 • Monder M.J. 2015. Gdzie kupować? Mój ogródek, 10: 9.
 • Monder M.J. 2015. Kiedy sadzić róże? Mój ogródek, 10: 9.
 • Monder M.J. 2015. Zakupy i sadzenie? Mój ogródek, 10: 11.
 • Monder M.J. 2015. Ostatnie kwitnienie. Mój ogródek, 11: 12-13.
 • Monder M.J. 2015. Problem z jałowcami. Mój ogródek, 11: 18.
 • Monder M.J. 2015. Piętra na sośnie. Mój ogródek, 11: 19.
 • Monder M.J. 2015. Kwitnienie kaliny. Mój ogródek, 11: 19.
 • Monder M.J. 2015. Współrzędnie? Mój ogródek, 12: 8.
 • Monder M.J. 2015. Trawnik na suszę. Mój ogródek, 12: 9.
 • Monder M.J. 2015. Kolory dzwonków. Mój ogródek, 12: 9.
 • Monder M.J. 2015. 10 zadań na grudzień. Mój ogródek, 12: 11.
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.