instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Działalność dydaktyczna

Wykłady na temat kriogenicznej ochrony ex situ dziko rosnących gatunków flory Polski prowadzone w Banku Nasion Gatunków Chronionych i Zagrożonych Flory Polski przez prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego, mgr. Adama Kaplera i mgr. inż. Macieja Niemczyka. Odbiorcami są studenci SGGW, UKSW i UW oraz innych uczelni, uczniowie liceów i techników ogrodniczych.

Wykłady dla studentów:

  1. SGGW - Wydziałów Rolnictwa i Biologii, kierunku Biologia, Wydziału Leśnictwa, w ramach przedmiotu Ochrona środowiska oraz dla Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, w ramach przedmiotu Bioróżnorodność.
  2. UW - Wydziału Biologii, kierunków Biologia i Ochrona Środowiska w ramach przedmiotów Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej, Populacjologia roślin, Restytucja i rekultywacja ekosystemów lądowych, Konserwatorska i czynna ochrona przyrody.
  3. UKSW - Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, kierunku Ochrona Środowiska w ramach przedmiotu Ochrona środowiska

Wykłady dla studentów mają charakter cykliczny. Zajęcia dla uczniów mają charakter nieregularny i prowadzone są doraźnie.

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.