instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

2015

mgr Aneta Helena Baczewska

Reakcje lipy krymskiej (Tilia 'Euchlora') na niekorzystne warunki środowiska miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem stresu solnego.

Promotor: dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. nadzw., Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Fizjologii Roślin PAN im. Franciszka Górskiego w Krakowie

Praca doktorska jest udostępniona do wglądu w bibliotece głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w bibliotece PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie.

 

mgr Lucyna Domżalska

„Analiza zmian w proteomie embriogenicznej zawiesiny komórkowej Gentiana cruciata L. w reakcji na proces dehydratacji związany z krioprezerwacją”

Promotor: prof. dr hab. Jan J. Rybczyński (Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Paweł M. Pukacki (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)
  • dr hab. Wojciech Burza, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Praca doktorska jest udostępniona do wglądu w bibliotece głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w bibliotece PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie.

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.