instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

mgr Małgorzata Grzyb

e-mail: mgrzyb@obpan.pl

tel.: +48 22 648 38 56 wew. 223

Problematyka badań:

  1. Analiza procesów różnicowania komórek roślinnych w kulturze in vitro.
  2. Wyjaśnienie uwarunkowań indukcji i ekspresji somatycznej embriogenezy paproci.
  3. Określenie roli endogennych hormonów w indukcji somatycznej embriogenezy.
  4. Śledzenie zmian zachodzących w trakcie formowania zarodków somatycznych z komórek wegetatywnych na poziomie fizjologicznym i morfologicznym (mikroskopia świetlna, elektronowa i konfokalna).

Wybrane publikacje:

  • Mikuła A., Pożoga M., Grzyb M., Rybczyński J.J. 2015. An unique system of somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. - the importance of explant type, and physical and chemical factors. Plant Cell Tissue and Organ Culture 123: 467-478. doi: 10.1007/s11240-015-0850-z.

Inne formy działalności:

  1. dydaktyka
  • ćwiczenia laboratoryjne dla doktorantów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pt. „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020” POKL.04.03.00-00-042/12-00; SGGW, Wydział Technologii Drewna, czerwiec-lipiec 2015, Warszawa
  • opieka nad wakacyjnymi praktykami zawodowymi studentów i stażystów SGGW - Pracownia Biotechnologii Roślin PAN OB-CZRB, lipiec-sierpień 2015, Warszawa
  1. działalność organizacyjna

Członek Komitetu Organizacyjnego XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin”, 14-17 września 2015, Poznań

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.