instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Aktualne

  1. Podyma W. (koordynator). PAN Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej uczestniczy w programie wieloletnim Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt: „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, Program został ustanowionego Uchwałą Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. na lata 2015-2020 i jest koordynowany przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie. (link)
  2. Podyma W. (koordynator)“Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market“ - HEI-PLADI (“Szkolnictwo wyższe w nowoczesnej ochronie różnorodności roślin: ścieżki kształcenia dla rozwijającego się rynku pracy” w ramach programu Erasmus PLUS (Numer 2015-1-IT02-KA203-014874). Projekt jest planowany na lata 2015-2018 i koordynowany przez Università degli Studi del Molise. (link)
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.