instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Archiwalne

 1. Dmuchowski W. (główny wykonawca). Development of the method of valuation of trees for Polish conditions based on comparative analysis of foreign methods, including EU countries (Opracowanie metody wyceny drzew dla warunków polskich na bazie analiz porównawczych metod zagranicznych, w tym krajów UE.) Finansowany przez Institute of Spatial Management and Housing. The problem of R & D. No. 1205702. 2007 - 2009.
 2. Dmuchowski W. (kierownik). Reakcje drzew na stres solny – wpływ wybranych związków organicznych na zwiększenie ich tolerancji. Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr N N305 368938. 2010 - 2013.
 3. Dmuchowski W. (koordynator). Projekt I.S.L.E. Erasmus Networks „Innovation in the teaching of sustainable development in Live Sciences in Europe” (Innowacja w nauczaniu zrównoważonego rozwoju w naukach o życiu na terenie Europy). Nr 177267-LLP-1-FR-ERASMUS_ENWA. 2010 - 2013.
 4. Dmuchowski W. (wykonawca). Opracowanie metody wyceny drzew dla warunków polskich na bazie analiz porównawczych metod zagranicznych, w tym krajów UE. Finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr 1205702. 2006 - 2008.
 5. Kojs P. (członek zespołu zarządzającego projektem). Projekt FlorNatur ROBIA „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. Finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2013 - 2015.
 6. Kojs P. (kierownik). Opracowanie naukowe: „Aktywność kambium robinii w kontekście zmiennych warunków termicznych”. Finansowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa. 2015.
 7. Kojs P. (kierownik). Opracowanie naukowe: „Analiza długości włókien, ich rozkładu w pniu w odniesieniu do wytrzymałości mechanicznej drewna robinii akacjowej”. Finansowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa. 2014.
 8. Kojs P. (wykonawca). Dekoncentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźnikowe występowania współczesnych ruchów osuwiskowych. Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr 2011/03/N/ST10/05576. 2012 - 2015.
 9. Mikuła A. (kierownik). Ocena stabilności genetycznej kultur Gentiana spp. po krioprezerwacji (-196°C) z wykorzystaniem metod cytometrycznych i molekularnych. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr N302 3595 33. 2007 - 2010.
 10. Mikuła A. (kierownik). Somatyczna embriogeneza paproci – nowe zjawisko w biologii eksperymentalnej roślin. Analiza cytomorfologiczno-proteomiczna i krioprezerwacja. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr UMO-2011/03/B/NZ9/02472. 2012 - 2016. - Sprawozdania z grantu
 11. Niemczyk M. (wykonawca). Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski – FlorNatur ROBiA. Finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nr 1208/2012. 2013 - 2014.
 12. Niemczyk M. (wykonawca). Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej – FlorNatur ROBIA. Finansowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nr POIS.05.01.00-00-156/09. 2010-2013.
 13. Podyma W. (koordynator). Ex situ conservation of native, protected and threatened species in Eastern Poland. funded by the European Union at the framework of The Operational Programme Infrastructure and Environment. 2010 - 2013.
 14. Puchalski J. (kierownik). Molekularna ocena skuteczności ochrony ex situ dla zachowania różnorodności genetycznej u roślin zagrożonych na przykładzie pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.” Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr N N304 370038. 2010 – 2013.
 15. Rucińska A. (kierownik). Projekt POMOST finansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki zgodnie z umową POMOST_C20. 2010.
 16. Rybczyński J.J. (kierownik). Krioprezerwacja materiału roślinnego z wykorzystaniem technik regeneracji in vitro dla zachowania bioróżnorodności roślin. Realizowany w ramach międzynarodowego projektu COST Action 871 „Cryopreservation of crop species in Europe”. Nr 39/N-COST /2007/0. 2007 - 2010.
 17. Rybczyński J.J. (kierownik). Opracowanie warunków kultur in vitro i krioprezerwacji wybranych gatunków paproci i ocena stabilności genetycznej zregenerowanego po krioprzechowywaniu materiału roślinnego. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N304 175540. 2011 – 2013.
 18. Rybczyński J.J. (kierownik). Somatyczna hybrydyzacja goryczek z wykorzystaniem somatycznej embriogenezy i transformacji. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr 3P04C 037 23. 2002 - 2005.
 19. Rybczyński J.J. (kierownik). Wykorzystanie metod histochemicznych i molekularnych do potwierdzenia transgenicznego charakteru kultur in vitro Gentiana spp. oraz opracowanie metodyki transformacji genetycznej zawiesin komórkowych przy użyciu Agrobacterium tumefaciens. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr N N302 139035. 2008 – 2009.
 20. Monder M.J. (kierownik)Projekt badawczy własny konkurs 40., ,Wpływ biostymulatorów pochodzenia roślinnego na efektywność ukorzeniania się sadzonek pędowych róż historycznych”; nr NN 310008240, dyscyplina: Nauki Przyrodnicze ZR-3, Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie N 310; 2011-2014.
 21. Monder M.J. Projekt badawczy promotorski nr 3 P06R 106 24., ,Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży”. Umowa nr PB 0797/P06/2003/24 z dn. 23.05.2003-12-18. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Hetman, AR Lublin
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.