instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

2012

  1. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2012. Silver birch (Betula pendula Roth) as zinc hyperaccumulator. W: Nriagu J., Pacyna J., Szefer P., Markert B. Wuenschmann S., Namiesnik J. (red.). Heavy metals in the environment, Series, Progress in Environmental Science, Technology and Management, Maralte B.V., Voorschoten, The Netherlands: 19-25.
  2. Kojs P., Malik I., Wistuba M. 2012. Mechanizmy wzrostu ekscentrycznego i formowania się drewna reakcyjnego w kontekście badań dendrogeomorfologicznych — wprowadzenie do nowej hipotezy. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14:1 (30): 147-156.
  3. Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Krąpiec M. 2012. Zastosowanie dekoncentryczności przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w analizie dynamiki osuwiska – przykład z masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14:1 (30): 185-194.
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.