instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

2016

 1. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gworek B., Dąbrowski P., Brągoszewska P. 2016. Porównanie metod bioindykacyjnych w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie, Przemysł Chemiczny, 95 (3):334-338. doi: 10.15199/62.2016.3.1
 2. Brągoszewska P., Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H. 2016. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno (woj. śląskie), Przemysł Chemiczny, 95(3): 358-362. doi: 10.15199/62.2016.3.5
 3. Dąbrowski P., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Paunov M., Alexantrov V., Goltsev V., Kalaji M.H. 2016. Prompt chlorophyll a fluorescence as a rapid tool for diagnostic changes in PSII structure inhibited by salt stress in Perennial ryegrass, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 157:22-31. doi:10.1016/j.jphotobiol.2016.02.001
 4. Dąbrowski P., Poniecka B., Baczewska A.H., Gworek B. 2016. Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie gleb i roślin ołowiem i chromem, Przemysł Chemiczny, 95(3): 384-388. doi: 10.15199/62.2016.3.10
 5. Domżalska L., Mikuła A, Rybczyński J.J., 2016. Protein extraction from Ca-alginate encapsulated plant material for comparative proteomic analysis. Protein Expression and Purification 126:55-61. doi: 10.1016/j.pep.2016.05.014
 6. Domżalska L., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2016. A view on contemporary trends in the study of the acquisition of plant tolerance in the post-genomic era. In: Pukacki P.M. (ed.) Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland. 23-30.
 7. Gworek B., Dmuchowski W., Koda E., Marecka M., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Sieczka A., Osiński P. 2016. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfil on Environmental Pollution by Heavy Metals, Water, 8(10):470-485. doi:10.3390/w8100470
 8. Kulus D., Mikuła A. 2016. Cryopreservation of Chrysanthemum x grandiflorum. In: Pukacki P.M. (ed.) Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland. 66-72.
 9. Kulus D., Mikuła A. 2016. Krioprezerwacja w zabezpieczaniu stabilności i aktywności fizjologicznej komórek roślinnych. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 15 (4) 2016, 27-38.
 10. Makowski D., Tomiczak K., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2016. Integration of tissue culture and cryopreservation methods for propagation and conservation of the fern Osmunda regalis L. Acta Physiologiae Plantarum 38: 19. doi: 10.1007/s11738-015-2037-y.
 11. Monder M.J. 2016. The introduction of the new cultivars of modern roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Floriculture: history theory, practice. Proceedings of the VII International Scientific Conference, May 24-26. Mińsk, Białoruś, 168-170.
 12. Monder M.J. 2016. Study on propagation of shrub and pillar roses by hardwood cuttings with auxins preparations. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 15(4): 173-183.
 13. Monder M.J., Niedzielski M., Woliński K., Pacholczak A. 2016. The impact of seasonal changes in plant tissue on rhizogenesis of stem cuttings of the once flowering roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. DOI:10.15835/nbha43210244; 44(1):92-99.
 14. Monder M.J. 2016. Przegląd metod rozmnażania róż historycznych. W: “Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce”. Monografia naukowa. Red. A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka: 375-390.
 15. Tomiczak K., Sliwinska E., Rybczyński J.J., 2016. Comparison of the morphogenic potential of five Gentiana species in leaf mesophyll protoplast culture and ploidy stability of regenerated calli and plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 126:319–331. doi: 10.1007/s11240-016-1000-y
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.