instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Seminaria

SEMINARIA W PAN OGRODZIE BOTANICZNYM - CZRB 2016/2017

Semestr I

Seminaria będą się odbywały w Sali Konferencyjnej Ogrodu Botanicznego (budynek przyszklarniowy) o godzinie 11:00. Wstęp wolny

 • 13/10/2016 - Dr hab. Wojciech Pląder, prof. nadzw. (SGGW w Warszawie) - "Genomy organellarne roślin. II. Genom chloroplastowy" - uwaga Seminarium zostaje przełożone na dzień 20/10/2016.
 • 27/10/2016 - Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska (SGGW w Warszawie, PAN OB-CZRB) - "Mapowanie asocjacyjne – podstawy oraz wykorzystanie w badaniach naukowych i praktyce rolniczej"
 • 2/12/2016 - Dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw. (Uniwersytet Opolski) - "Różnorodność flory Tadżykistanu – globalnego hot spot bioróżnorodności"
 • 15/12/2016 - Dr hab. Piotr Latocha (SGGW w Warszawie) - "Aktinidia - mało znana roślina sadownicza"
 • 5/1/2017 - Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk (IHAR) - "Geny główne warunkujące cechy związane z produktywnością pszenicy i jęczmienia." - uwaga Seminarium zostaje odwołane.
 • 13/01/2017 - Prof. dr hab. Elwira Śliwińska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy) - "Badania genomów roślinnych metodami cyto-genetycznymi"
 • 19/01/2017 - Dr Urszula Zajączkowska (SGGW w Warszawie) - "Porządkowanie układów komórek w procesie regeneracji u drzew – na podstawie analizy obrazu" - uwaga Seminarium zostaje przełożone na dzień 20/01/2017.

*) z wyjątkiem seminarium prof. dr hab. Elwiry Śliwińskiej, seminarium dr hab. Arkadiusza Nowaka i seminarium Dr Urszuli Zajączkowskiej które wyjątkowo odbędą się w piątek

SEMINARIA W PAN OGRODZIE BOTANICZNYM - CZRB 2015/2016

Semestr I

Seminaria będą się odbywały w Sali Konferencyjnej Ogrodu Botanicznego (budynek przyszklarniowy) o godzinie 11:00. Wstęp wolny

 • 8/10/2015 - Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska (SGGW w Warszawie, PAN OB-CZRB) - "Analiza asocjacyjna cech żyta (Secale cereale L.) potencjalnie zależnych od cyklicznych kwasów hydroksamowych"
 • 22/10/2015 - Prof. dr hab. Leszek Łyżnik (Uniwersytet Warszawski, DuPont Pioneer (do2014)) - "Edytowanie genomowego DNA roślin"
 • 5/11/2015 - Prof. dr hab. Andrzej Lewandowski (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku) - "Plejstoceńskie ostoje świerku (Picea abies); strefy hybrydyzacji między populacjami niżowymi i górskimi; poziom zanieczyszczenia polskich, niżowych i karpackich populacji genami proweniencji alpejskiej na podstawie markerów mitochondrialnych"
 • 19/11/2015 - Prof. dr hab. Małgorzata Gaj (Uniwersytet Śląski) - "Rola LEC2 w auksyno-zależnej indukcji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis"
 • 3/12/2015 - Prof. dr hab. Wacław Orczyk (IHAR) - "Geny cech użytkowych - poznanie funkcji i wykorzystanie w hodowli odmian. Czy będą to odmiany konwencjonalne, czy GM?"
 • 17/12/2015 - Dr Marek Koter (SGGW w Warszawie) - "sRNA: małe cząsteczki o wielkim znaczeniu w życiu organizmów"
 • 07/01/2016 - Dr Hanna Bolibok-Brągoszewska (SGGW w Warszawie) - "Markery DNA - proste narzędzie molekularne do charakterystyki "trudnych" genomów na przykładzie żyta"

Semestr II

Seminaria będą się odbywały w Sali Konferencyjnej Ogrodu Botanicznego (budynek przyszklarniowy) o godzinie 13:15. Wstęp wolny

 • 24-25/02/2016 - Sesja sprawozdawcza
 • 10/03/2016 - Prof. dr hab. Tadeusz Rorat (PAN IGR w Poznaniu) - "Regulacja wzrostu i rozwoju roślin w cyklu okołodobowym"
 • 24/03/2016 - Dr hab. Ireneusz Ślesak (PAN IFR w Krakowie/SGGW) - "Rośliny rezurekcyjne"
 • 07/04/2016 - Prof. dr hab. Zofia Włodarczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) - "Ogrody biblijne"
 • 14/04/2016 - Prof. dr hab. Zbigniew Przybecki (SGGW) - "367 mega bitów informacji o ogórku"
 • 21/04/2016 - Prof. dr hab. Wacław Orczyk (IHAR) - "Co łączy suszę wiosenną, mikrosporogenezę i produktywność zbóż?"
 • 05/05/2016 - Dr hab. Grzegorz Bartoszewski (SGGW) - "Genomy organellarne roślin. I. Genom mitochondrialny"
 • 19/05/2016 - Dr hab. Wojciech Pląder, prof. nadzw. (SGGW) - "Genomy organellarne roślin. II. Genom chloroplastowy"
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.