instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Współpraca

PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie prowadzi współpracę z innymi ogrodami botanicznymi i wieloma instytucjami naukowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

 

Partner

Jednostka współpracująca (osoba współpracująca)

Zakres współpracy

Okres trwania współpracy

KEW Royal Botanic Garden

(Jonas Mueller, Emily Beech,

Kerstin Price, Neil McCheyne)

Pracownia Banku Nasion

Opracowanie metodyki długoterminowego zabezpieczania nasion flory europejskiej

Od 2005 r.

Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo,

Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania.

(David Bramwell, Juli Caujape-Castells,

Ruth Jaen-Molina)

Opracowanie metodyki długoterminowego zabezpieczania nasion flory europejskiej; analiza genetycznej struktury populacji gatunków roślin

Od 1999 r.

Banka Semena Krkonošského národního parku

(Ludmila Harcarikova)

Opracowanie metodyki długoterminowego zabezpieczania nasion flory europejskiej

Od 2015 r.

Ogrody botaniczne i arboreta reprezentowane

w strukturze ROBiA

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2009 r.

Białowieski Park Narodowy

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Biebrzański Park Narodowy

 (Magdalena Marczakiewicz,

Urszula Biereżnoj-Bazille)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Kampinoski Park Narodowy (Anna Kębłowska)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Ojcowski Park Narodowy (Anna Sołtys-Lelek)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Pieniński Park Narodowy (Iwona Wróbel,

Grzegorz Voncina)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Poleski Park Narodowy (Andrzej Różycki,

Szymon Kolasa)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Roztoczański Park Narodowy (Bogusław

Radliński)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Tatrzański Park Narodowy (Sławomir Wróbel)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Wigierski Park Narodowy (Maciej Romański)

Długoterminowe zabezpieczanie nasion gatunków flory Polski

Od 2001 r.

Univerzita Hradec Králové (prof. Romana Prausova)

Prowadzenie badań nad biologią i rozmieszczeniem w Europie Adenophora liliifolia i Liparis loeseli

Od 2011 r.

Palacký University, Olomouc (Lucie Mareckova)

Prowadzenie badań nad biologią i rozmieszczeniem w Europie Adenophora liliifolia i Liparis loeseli

Od 2012 r.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

(dr Agnieszka Abratowska, Jan Kucharzyk,

Maja Graniszewska)

Prowadzenie badań nad biologią Adenophora liliifolia, prowadzenie monitoringu populacji gatunków roślin o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce

Od 2013 r.

Uniwersytet Jagielloński (Grzegorz Łazarski)

Prowadzenie badań nad biologią i rozmieszczeniem Adenophora liliifolia w Polsce

Od 2013 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

(Monika Podgórska)

Prowadzenie badań nad biologią i rozmieszczeniem Adenophora liliifolia w Polsce

Od 2013 r

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

(Łukasz Krajewski)

Prowadzenie badań nad rozmieszczeniem zagrożonych i chronionych gatunków flory Polski

Od 2013 r

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

(dr Sławomir Dresler)

Prowadzenie badań nad biologią Adenophora liliifolia

Od 2013 r

Politechnika Białostocka (Dan Wołkowycki)

Prowadzenie badań nad biologią i rozmieszczeniem Adenophora liliifolia w Polsce

Od 2013 r

Muzeum Krzemionki Opatowskie (Artur Jedynak)

Prowadzenie badań nad biologią Adenophora liliifoliaDaphne cneorum

Od 2013 r

Nadleśnictwo Różańsko, Lasy Państwowe

(Aleksander Smoliga)

Prowadzenie badań nad biologią i rozmieszczeniem w Europie Adenophora liliifolia i Liparis loeseli

Od 2015 r

Fundacja Przyroda i Człowiek (Marceli Ślusarczyk)

Prowadzenie monitoringu populacji gatunków roślin o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce

Od 2013 r

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze

(Piotr Chmielewski, Anna Cwener,

Wiaczesław Michalczuk)

Prowadzenie monitoringu populacji gatunków roślin o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce

Od 2012 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 w Bydgoszczy, Zakład Biologii Molekularnej

 i Cytometrii (prof. dr hab. E. Śliwińska)

Pracownia Biotechnologii Roślin

 

Wykorzystanie cytometrii przepływowej do oceny tkanek i roślin zregenerowanych w kulturze in vitro oraz po krioprezerwacji.

Od 2004 r.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

Zakład Biochemii Fizycznej (dr S. Kędracka-Krok)

Wykorzystanie proteomiki do opisu procesów morfogenetycznych i odpowiedzi komórek roślinnych na stres dehydratacji.

Od 2010 r.

SGGW w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii,

Katedra Botaniki (dr inż. M. Sobczak)

Wykorzystanie technik mikroskopowych do obrazowania badanych procesów morfogenetycznych.

Od 2014 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Biologii

 Komórki (prof. dr hab. E. Kurczyńska)

Wykorzystanie mikroskopii transmisyjnej i fluorescencyjnej do opisu procesu somatycznej embriogenezy.

Od 2015 r.

Instytut Fizjologii Roślin PAN, Zakład Biologii Rozwoju, Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej (dr P. Waligórski)

Prowadzenie badań w zakresie fitohormonalnej regulacji procesu somatycznej embriogenezy.

Od 2015 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Biologii Komórki (prof. dr hab. E. Kurczyńska)

Pracownia Ekologii Roślin

 

Wpływ stresów środowiskowych na zmiany w anatomiczne drzew.

Od 1992 r.

Instytut Biologii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Lipidów (prof. dr hab. T. Chojnacki i prof. dr hab. E. Świeżawska)

Rola lipidów prenolowych i steroli w łagodzeniu stresu solnego drzew.

Od 2010 r.

SGGW w Warszawie, Katedra Agronomii (dr hab. I. Suwara)

Identyfikacji różnych form wody w glebie.

Od 2011 r.

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie (prof. dr hab. B. Gworek)

Bioindykacja zanieczyszczenia środowiska.

Od 2011 r.

SGGW w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

(dr P. Dąbrowski)

 

Wpływ warunków środowiskowych na kształtowanie się cech morfologicznych i fizjologicznych roślin miejskich. Głównym parametrem badawczym jest fluorescencja chlorofilu a.

Od 2013 r.

SGGW w Warszawie, Zakład Chemii Rolnej (prof. dr hab. W. Szulc i prof. dr hab. B. Rutkowska)

Mikro i makro elementy w glebach na stanowiskach roślin ginących.

Od 2014 r.

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

(prof. dr hab. J. Oleksyn)

Rola lipidów prenolowych w odporności na stres temperaturowy w doświadczeniu prowieniencyjnym w Europie Północnej.

Od 2015 r.

Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii (prof. dr hab. Z. Miszalski)

Wykorzystanie współczynnika 13C do oceny jakości środowiska.

Od 2016 r.

Hamdard University, Department of Botany, New Delhi, Indie

(prof. Muhammad Iqbal)

Samodzielna Pracownia Struktury Roślin w Mikołowie

 

Badania anatomiczne kambium waskularnego i drewna roślin drzewiastych.

Od 2002 r.

SGGW w Warszawie, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

(dr hab. Mirela Tulik)

 

Badania przyrostu wtórnego pnia i korzeni Dracaena draco.

Od 2010 r.

Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania (dr Carlos Garcia-Verdugo, Pedro Monroy-Ruiz)

Pozyskiwanie materiału roślinnego do badań przyrostu wtórnego u jednoliściennych, identyfikacja gatunkowa próbek drewna dracen z grupy "dragon trees" oraz badania porównawcze liści Periploca sp..

Od 2015 r.

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie, Instytut Botaniki Leśnej

Mechanizmy wzrostu promieniowego Robinia pseudoacacia L.

Od 2014 r.

Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski

Mechanizmy wzrostu promieniowego drzew

Od 2006 r.

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.