instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Pracownicy Ogrodu

Dyrektor


Z-cy Dyrektora

dr hab. Arkadiusz Nowak
profesor nadzwyczajny, z-ca dyr. ds. naukowych
tel. 22 648 38 56, wew. 150
a.nowak@obpan.pl

Beata Białobrzeska
z-ca dyrektora ds. adm.-techn.
tel. 22 754 26 10
b.bialobrzeska@obpan.pl

 

z-ca dyrektora ds. ogólnych

vacat


Zakład Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin

prof. dr hab. Jerzy Puchalski
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu
tel. 22 754 26 10
jp@obpan.pl

 


Pracownia Banku Nasion

dr inż. Anna Rucińska
adiunkt, kierownik Pracowni
tel. 22 648 38 56, wewn. 239
a.rucinska@obpan.pl

mgr inż. Maciej Niedzielski
st. specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 218
mniedz@obpan.pl

mgr Adam Kapler
asystent
tel. 22 648 38 56, wewn. 218
adam.kapler@obpan.pl

mgr inż. Maciej Niemczyk
asystent
tel. 22 648 38 56, wewn. 218
maciej.niemczyk@obpan.pl

mgr inż. Elżbieta Szalacha
biolog
tel. 22 648 38 56, wewn. 239
e.szalacha@obpan.pl

Małgorzata Zwierzyńska
technik
tel. 22 648 38 56, wewn. 235


Pracownia Genetyki i Zasobów Genowych Roślin

dr Wiesław Podyma
specjalista bad.-techn., kierownik Pracowni,
tel. 22 648 38 56, wewn. 220

mgr inż. Konrad Woliński
biolog
tel. 22 648 38 56, wewn. 218
kwolinski@obpan.pl

mgr inż. Małgorzata Paśnik
biolog
tel. 22 648 38 56, wewn. 218

Lidia Latoszek
laborant
tel. 22 648 38 56, wewn. 202


Pracownia Biologii Molekularnej Roślin

kierownik Pracowni - vacat

mgr inż. Małgorzata Targońska-Karasek
biolog
tel. 22 648 38 56, wewn. 239
mtk@obpan.pl

dr Maja Boczkowska
specjalista badawczo-techniczny
tel. 22 648 38 56, wew. 239

 


Zakład Eksperymentalnej Biologii Roślin

prof. dr hab. Jan Rybczyński
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 213
jjryb@obpan.pl

 


Pracownia Biotechnologii Roślin

dr hab. Anna Mikuła
profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni
tel. 22 648 38 56, wewn. 203, 236
amikula@obpan.pl

dr Karolina Tomiczak
adiunkt
tel. 22 648 38 56, wewn. 209, 236
ktomiczak@obpan.pl

dr Lucyna Domżalska
adiunkt
tel. 22 648 38 56, wewn. 236

mgr Małgorzata Grzyb
asystent
tel. 22 648 38 56, wewn. 236


Pracownia Ekologii Roślin

dr hab. Wojciech Dmuchowski
profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni
tel. 22 648 38 56, wewn. 230
w.dmuchowski@obpan.pl

mgr Tadeusz Kuc
st. specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 231, 240
tadeuszkuc@o2.pl

dr Aneta Helena Baczewska-Dąbrowska
adiunkt
tel. 22 648 38 56, wewn. 230
a.baczewska@obpan.pl

 


Pracownia Struktury Roślin w Mikołowie

dr Paweł Kojs
specjalista badawczo-techniczny, dyrektor PAN OB-CZRB
tel. 32 322 62 44
pkojs@obpan.pl

dr hab. Joanna Jura-Morawiec
profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni
tel. 32 322 62 44
jjm@obpan.pl

mgr inż. Katarzyna Galej-Ciwiś
biolog
tel. 32 322 62 44

mgr Jan Marcinkiewicz
biolog

mgr Adam Miodek
biolog

 

Zakład Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych

mgr inż. Wiesław Gawryś
główny specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 257
wiegaw@obpan.pl

dr inż. Marta Monder
specjalista badawczo-techniczny, kierownik Zespołu Kolekcji Dendrologicznych
tel. 22 648 38 56, wewn. 229
mondermarta@obpan.pl

dr Artur Zagajewski
st. specjalista, kierownik Zespołu Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego
tel. 22 648 38 56, wewn. 243, 256
a.zagajewski@obpan.pl

mgr inż. Agnieszka Kościelak
st. specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 244
arboretum@obpan.pl

mgr inż. Marta Kamińska
specjalista
tel. 22 648 38 56

mgr inż. Antoni Krzyżewski
specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 246
akrzyzewski3@wp.pl

mgr inż. Jolanta Podlasiak
st. specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 246

dr inż. Magdalena Świąder
st. specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 214
mswiader@obpan.pl

mgr inż. Anna Zaremba
specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 228
pomologia@obpan.pl

Małgorzata Górecka
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 227


Dział Edukacji i Informacji

inż. Piotr Zakrzewski
kierownik działu
tel. 22 648 38 56, wewn. 265
p.zakrzewski@obpan.pl

Maciej Jabłoński
st. mistrz
tel. 22 648 38 56, wew. 156
jablonski@obpan.pl

mgr inż. Katarzyna Stolarzewicz
st. specjalista
tel. 22 648 38 56, wewn. 290
stolarzewicz@obpan.pl

Iwona Saporowska
telefonistka
tel. 22 648 38 56, wewn. 264

Małgorzata Szymańczyk
specjalista ds. informacji i promocji

tel. 22 648 38 56, wewn. 260
tel. 533 309 104
m.szymanczyk@obpan.pl

 


Dział Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

Ewa Gromadzka
kierownik działu
tel. 22 648 38 56, wewn. 154
kadry@obpan.pl

Damian Matynia
specjalista
tel. 22 648 38 56, wew. 151
d.matynia@obpan.pl

Magdalena Rusa
sam. referent
tel. 22 754 26 10
ob.sekr@obpan.pl

Anna Kosoń
referent
tel. 22 648 38 56, wewn. 262
annakoson@obpan.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Iwona Czaplicka
kierownik działu
tel. 22 648 38 56, wewn. 206

Beata Misczyńska
st. specjalista

Ewa Janowska
księgowa, kasjerka
tel. 22 648 38 56, wewn. 226

Jadwiga Kurycka
sam. księgowa (rachuba płac)
tel. 22 648 38 56, wewn. 222

Ewa Prykiel
sam. księgowa
tel. 22 648 38 56, wewn. 211

 

Dział Administracyjny

Beata Białobrzeska
z-ca dyrektora ds. adm.-techn.
tel. 22 754 26 10
b.bialobrzeska@obpan.pl

Joanna Witkowska
kierownik działu
tel. 22 648 38 56, wewn. 212

mgr inż. Paweł Hirsz
st. specjalista

Jerzy Krasnodębski
kier. magazynu, kierowca
tel. 22 648 38 56, wewn. 212

Michał Kopczyński
kierowca
tel. 22 648 38 56, wewn. 212

Paulina Maciejewska
prac. administracyjny
tel. 22 648 38 56, wewn. 212

Edyta Pakuła
prac. administracyjny
tel. 22 648 38 56, wewn. 212

Bożena Szymańska
prac. administracyjny
tel. 22 648 38 56, wewn. 212

Dział Urządzania Terenu i Konserwacji Zieleni

inż. Zbigniew Gromadzki
kierownik działu
tel. 22 648 38 56, wewn. 210

mgr inż. Olga Gaczkowska
specjalista ds. ochrony roślin
tel. 22 648 38 56, wewn. 221
olg.ga@wp.pl

Anna Gasek
technik ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 246

Ewa Napiórkowska
technik ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 227

Hanna Ranc
technik ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 204

Ryszard Rawski
technik ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 228
pomologia@obpan.pl

Krzysztof Szkopek
technik ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 244

Małgorzata Żywek
technik ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 225

Sylwia Bobowska
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 225

Maria Kalińska
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 225

Anna Lewandowska
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 225

Barbara Molak
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 225

Kamil Rawski
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 258

Jarosław Sadownik
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 258

Robert Sobol
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 225

Renata Witczak
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 225

Henryk Zajkowski
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 258

Roman Zajkowski
ogrodnik
tel. 22 648 38 56, wewn. 258


Dział Warsztatów i Remontów

vacat
kierownik działu

Piotr Jankowski
stolarz
tel. 22 648 38 56, wewn. 245

Piotr Pakuła
pracownik gospodarczy
tel. 22 648 38 56 wew. 242

Marek Prudzyński
hydraulik
tel. 22 648 38 56, wewn. 247

Jacek Rawski
pracownik gospodarczy
tel. 22 648 38 56, wewn. 242

Jerzy Skonieczny
ślusarz konserw.
tel. 22 648 38 56, wewn. 245

Zbigniew Tokaj
elektromechanik
tel. 22 648 38 56, wewn. 245

 


Sekcja Głównego Energetyka

Zbigniew Reguła
st. mistrz elektromonter
tel. 22 648 38 56, wewn. 207

 

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.