instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Pracownicy Ogrodu

Dyrektor


Z-cy Dyrektora

dr hab. Arkadiusz Nowak
profesor nadzwyczajny, z-ca dyr. ds. naukowych
tel.: 22 648 38 56, wew. 150
a.nowak@obpan.pl

Beata Białobrzeska
z-ca dyrektora ds. admin.-techn.
tel.: 22 754 26 10
b.bialobrzeska@obpan.pl

z-ca dyrektora ds. ogólnych: vacat

 


Zakład Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin

prof. dr hab. Jerzy Puchalski
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu
tel.: 22 754 26 10
bgpas@obpan.eu, jtpuchalski@wp.pl, jp@obpan.pl

 


Pracownia Banku Nasion

dr inż. Anna Rucińska
adiunkt, kierownik Pracowni
tel.: 22 648 38 56, wewn. 239
a.rucinska@obpan.pl

mgr inż. Maciej Niedzielski
st. specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 218
mniedz@obpan.pl

mgr Adam Kapler
asystent
tel.: 22 648 38 56, wewn. 218
adam.kapler@obpan.pl

mgr inż. Maciej Niemczyk
asystent
tel.: 22 648 38 56, wewn. 218
maciej.niemczyk@obpan.pl

mgr inż. Elżbieta Szalacha
biolog
tel.: 22 648 38 56, wewn. 239
e.szalacha@obpan.pl

Małgorzata Zwierzyńska
technik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 235


Pracownia Genetyki i Zasobów Genowych Roślin

dr Wiesław Podyma
specjalista bad.-techn., kierownik Pracowni,
tel.: 22 648 38 56, wewn. 217

mgr inż. Wiesław Łuczak
st. specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 281
wluczak@obpan.pl

mgr inż. Konrad Woliński
biolog
tel.: 22 648 38 56, wewn. 218
kwolinski@obpan.pl

mgr inż. Małgorzata Paśnik
biolog
tel.: 22 648 38 56, wewn. 218

Lidia Latoszek
laborant
tel.: 22 648 38 56, wewn. 249

 


Pracownia Biologii Molekularnej Roślin

kierownik Pracowni - vacat

mgr inż. Małgorzata Targońska-Karasek
biolog
tel.: 22 648 38 56, wewn. 239
mtk@obpan.pl

dr Maja Boczkowska
specjalista badawczo-techniczny
tel.: 22 648 38 56, wew. 239

 


Zakład Eksperymentalnej Biologii Roślin

prof. dr hab. Jan Rybczyński
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 213
jjryb@obpan.pl

 


Pracownia Biotechnologii Roślin

dr hab. Anna Mikuła
profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni
tel.: 22 648 38 56, wewn. 203, 236
amikula@obpan.pl

dr Karolina Tomiczak
adiunkt
tel.: 22 648 38 56, wewn. 209, 236
ktomiczak@obpan.pl

dr Lucyna Domżalska
adiunkt
tel.: 22 648 38 56, wewn. 236

mgr Małgorzata Grzyb
asystent
tel.: 22 648 38 56, wewn. 236


Pracownia Ekologii Roślin

dr hab. Wojciech Dmuchowski
profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni
tel.: 22 648 38 56, wewn. 230
w.dmuchowski@obpan.pl

mgr Tadeusz Kuc
st. specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 231, 240
tadeuszkuc@o2.pl

dr Aneta Baczewska
adiunkt
tel.: 22 648 38 56, wewn. 230
a.baczewska@obpan.pl

 


Pracownia Struktury Roślin w Mikołowie

dr Paweł Kojs
specjalista badawczo-techniczny, Dyrektor PAN OB-CZRB
tel.: 32 322 62 44
pkojs@obpan.pl

prof. dr hab. Wiesław Włoch
prof. nadzwyczajny
tel.: 32 322 62 44
wwloch@op.pl

dr hab. Joanna Jura-Morawiec
profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni
tel.: 32 322 62 44
jjm@obpan.pl

mgr inż. Katarzyna Galej
biolog
tel.: 32 322 62 44

mgr Jan Marcinkiewicz
biolog

 

 


Zakład Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych

mgr inż. Wiesław Gawryś
główny specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 257
wiegaw@obpan.pl

dr inż. Marta Monder
specjalista badawczo-techniczny, kierownik Zespołu Kolekcji Dendrologicznych
tel.: 22 648 38 56, wewn. 229
mondermarta@obpan.pl

dr Artur Zagajewski
st. specjalista, kierownik Zespołu Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego
tel.: 22 648 38 56, wewn. 243, 256
a.zagajewski@obpan.pl

mgr inż. Agnieszka Kościelak
st. specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 244
arboretum@obpan.pl

mgr inż. Antoni Krzyżewski
specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 246
akrzyzewski3@wp.pl

mgr inż. Jolanta Podlasiak
st. specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 246

dr inż. Magdalena Świąder
st. specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 214
mswiader@obpan.pl

mgr inż. Anna Zaremba
specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 228
pomologia@obpan.pl

Małgorzata Górecka
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 227

 


Dział Edukacji i Informacji

inż. Piotr Zakrzewski
kierownik działu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 265
p.zakrzewski@obpan.pl

Maciej Jabłoński
st. mistrz
tel.: 22 648 38 56, wew. 156
jablonski@obpan.pl

mgr inż. Katarzyna Stolarzewicz
st.specjalista
tel.: 22 648 38 56, wewn. 290
stolarzewicz@obpan.pl

Iwona Saporowska
telefonistka
tel.: 22 648 38 56, wewn. 264

Anna Walkiewicz
technik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 215

 


Dział Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

Ewa Gromadzka
kierownik działu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 154
kadry@obpan.pl

Damian Matynia
specjalista
tel.: 22 648 38 56, wew. 151
d.matynia@obpan.pl

Maria Peterek
sam. referent
tel.: 22 648 38 56, wewn. 283
bgpas@obpan.eu

Magdalena Rusa
sam. referent
tel.: 22 754 26 10
ob.sekr@obpan.pl

Hanna Sidło
sam. referent
tel.: 22 648 38 56, wewn. 259

Anna Kosoń
referent
tel.: 22 648 38 56, wewn. 262
annakoson@obpan.pl


Dział Finansowo-Księgowy

inż. Iwona Czaplicka
kierownik działu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 206

Ewa Janowska
księgowa, kasjerka
tel.: 22 648 38 56, wewn. 226

Jadwiga Kurycka
sam. księgowa (rachuba płac)
tel.: 22 648 38 56, wewn. 222

Ewa Prykiel
sam. księgowa
tel.: 22 648 38 56, wewn. 211


Dział Administracyjny

Beata Białobrzeska
z-ca dyrektora d.s admin.-techn.
tel.: 22 754 26 10
b.bialobrzeska@obpan.pl

Joanna Witkowska
kierownik działu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 212

Jerzy Krasnodębski
kier. magazynu, kierowca
tel.: 22 648 38 56, wewn. 212

Michał Kopczyński
kierowca
tel.: 22 648 38 56, wewn. 212

Beata Kurek
prac. administracyjny
tel.: 22 648 38 56, wewn. 212

Edyta Pakuła
prac. administracyjny
tel.: 22 648 38 56, wewn. 212

Bożena Szymańska
prac. administracyjny
tel.: 22 648 38 56, wewn. 212

 


Dział Urządzania Terenu i Konserwacji Zieleni

inż. Zbigniew Gromadzki
kierownik działu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 210

mgr inż. Olga Gaczkowska
specjalista ds. ochrony roślin
tel.: 22 648 38 56, wewn. 221
olg.ga@wp.pl

Anna Gasek
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 246

Ewa Napiórkowska
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 227

Hanna Ranc
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 204

Ryszard Rawski
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 228
pomologia@obpan.pl

Krzysztof Szkopek
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 244

Małgorzata Żywek
technik ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 225

Sylwia Bobowska
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 225

Maria Kalińska
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 225

Anna Lewandowska
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 225

Barbara Molak
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 225

Kamil Rawski
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 258

Jarosław Sadownik
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 258

Renata Witczak
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 225

Henryk Zajkowski
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 258

Roman Zajkowski
ogrodnik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 258

 


Dział Warsztatów i Remontów

Witold Kopczyński
kierownik działu
tel.: 22 648 38 56, wewn. 242

Piotr Jankowski
stolarz
tel.: 22 648 38 56, wewn. 245

Michał Nerka
hydraulik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 247

Piotr Pakuła
pracownik gospodarczy
tel.: 22 648 38 56 wew. 242

Marek Prudzyński
hydraulik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 247

Jacek Rawski
pracownik gospodarczy
tel.: 22 648 38 56, wewn. 242

Jerzy Skonieczny
ślusarz konserw.
tel.: 22 648 38 56, wewn. 245

Zbigniew Tokaj
elektromechanik
tel.: 22 648 38 56, wewn. 245


Sekcja Głównego Energetyka

Zbigniew Reguła
st. mistrz elektromonter
tel.: 22 648 38 56, wewn. 207

 

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.