instagram
fb
en

Przetargi i konkursy

 • Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2018 r.

  Zawiadomienie o wyniku postepowania; przetarg na: Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 6 lipca 2018 r.

  Przetarg na: Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2018 r.

  Remont szklarni o powierzchni ok 500 m2 na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2018 r

  Przetarg na: Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku gatunku selery błotne Apium repens w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2018 r

  Przetarg na: Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum nigrum  w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2018 r

  Przetarg na: Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku ostnica Jana Stipa joannis w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • ARCHIWUM
 • Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2018 r.

  Remont szklarni o powierzchni ok 500 m2 na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2018 r.

  Świadczenie usługi konserwacji instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018

  Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego regału do hodowli roślin wraz z oświetleniem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018

  Badania i pobór gleb w ramach Grantu Narodowego Centrum Nauki: "Jaka jest prawdziwa różnorodność środkowoeuropejskich traworośli? - analiza podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018

  Świadczenie usług doradztwa i formalnoprawnej weryfikacji dokumentów w zakresie Projektu „Florintegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich i zagrożonych priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 7 maja 2018 r.

  Świadczenia usług doradztwa i formalnoprawnej weryfikacji dokumentów w zakresie Projektu „Florintegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich i zagrożonych priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 7 maja 2018 r.

  Zakup oraz dostawa 150 m3 ziemi ogrodowej do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  Wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

  więcej
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.