instagram
fb
en

Przetargi i konkursy

 • Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa podłoża uniwersalnego oraz podłoża organiczno-mineralnego. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego zestawu terenowego do pomiaru pH. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych opon letnich w ilości 4 szt. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa materiałów zużywalnych do zbioru nasion i zbioru liści. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kamery terenowej. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ręcznego urządzenia nawigacyjnego (GPS-u). Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa drobnego sprzętu do pielęgnacji roślin. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 15 marca 2018 r.

  Ogłoszenie na: Konkurs dla osób fizycznych na świadczenie w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 15 marca 2018 r.

  PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r.

  Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 31 maja oraz 1 czerwca b.r.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r.

  Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą kas wejściowych do Ogrodu w dni powszednie.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 2 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa materiału roślinnego do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 2 marca 2018 r.

  Zakup oraz dostawa podłoży i nawozów do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 8 grudnia 2017 r.

  Zakup oraz dostawa urządzenia badawczego do cyfrowej korelacji obrazu do badań biomechanicznych

  więcej
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.