instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Przetargi i konkursy

 • Ogłoszenie z dnia 19 marca 2013 r.

  Ogłoszenie o dostawie fabrycznie nowego urządzenia do metkowania kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych. 

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 5 marca 2013 r.

  Koordynacja całości zwiedzania i nadzór obsługi ruchu indywidualnego zwiedzających PAN Ogród Botaniczny -CZRB w Powsinie w soboty, niedziele, święta i wybrane dni powszednie wymagające dodatkowej obsługi (razem 70 dni) w okresie 30.03.2013 - 31.10.2013 r., w tym zorganizowanie 3 imprez plenerowych o charakterze jarmarków wiosennych. 

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2013 r.

  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2012 r.

  Ogłoszenie o dostawie fabrycznie nowego urządzenia do metkowania kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2012 r.

  Przetarg na: Zakup samochodu osobowego

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2012 r.

  Ogłoszenie o dostawie fabrycznie nowego urządzenia do metkowania kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 25 października 2012 r.

  Przetarg na: Dostawę maszyn i urządzeń do pielęgnacji kolekcji roślinnych i utrzymania terenów zielonych na potrzeby PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 24 lipca 2012 r.

  Przetarg na: Modernizację szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 - Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 23 lipca 2012 r.

  Przetarg na opracowanie: Dokumentacji technicznej modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2012 r.

  Przetarg na: Modernizację szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 - Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2012 r.

  Przetarg na: Najem powierzchni z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych na terenie PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 26 marca 2012 r.

  Konkurs na stanowisko dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2012 r.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 22 marca 2012 r.

  Przetarg na: Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych (zestawu automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania, terenowego kontrolera warunków mikroklimatycznych) - dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. "Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej" 

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2012 r.

  Przetarg na: Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych (zestawu automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania, terenowego kontrolera warunków mikroklimatycznych) - dostawa, instalacja i uruchomienie

  więcej
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.