„Brama na wciąż otwarta, przechodniom ogłasza
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza …”
A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
Z archiwalnych zdjęć można wywnioskować, że Ogród został ogrodzony w latach 1976/1977. Poza ogrodzeniem powstały wtedy również bramy, a było ich wówczas pięć. Na początku, w trakcie trwania budowy i urządzania się w Ogrodzie, nie były one otwarte dla wszystkich i wjeżdżali nimi tylko zatrudnieni pracownicy. Początkowo korzystano głównie z Bramy nr 1 – pierwszej od wjazdu od strony Klarysewa. Obecnie brama ta jest prawie nie używana. Brama nr 2 prowadziła na parking dla maszyn i do głównego zbiornika na ścieki. Później tą bramą wjeżdżali pracownicy. Obecnie jest to brama wjazdowa na parking dla zwiedzających. Brama nr 3 używana była przez wiele lat jako brama służbowa, przy niej usytuowana była portiernia, czasami była też używana jako brama dla zwiedzających, głównie podczas kiermaszów. Brama od ulicy Wczasowej, która obecnie nie istnieje, była wykorzystywana sporadycznie podczas wielkich czynów partyjnych. Brama leśna natomiast największe znaczenie zyskała w 1990 roku, gdy mogła się otworzyć i zapraszać gości. W tym czasie do Ogrodu najlepiej było dojechać autobusem do Parku Kultury w Powsinie, ponieważ ulicą Prawdziwka nie jeździł jeszcze autobus miejski. Wraz z rozwojem Ogrodu, a szczególnie jego funkcji edukacyjnej i rekreacyjnej, wystąpiło zapotrzebowanie na więcej wejść do Ogrodu i tak z biegiem lat powstawały następne bramy związane z parkingami. Obecnie Ogród posiada osiem bram i trzy parkingi.