1999

Grant promotorski KBN 
Identyfikacja  mieszańców i linii kawona [(Citrullus lanatus (Thunb,) Matusem et Nakai] przy pomocy markerów molekularnych (RAPD) oraz ich ocena pod względem tolerancji na Fuzarium oxysporum  (ostatni Etap) 
Kierownik prof. dr hab. K. Niemirowi – Szczyt,  Wykonawca: dr Magdalena  Świąder 

Projekty w ramach Funduszu Postępu Biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin jednoliściennych . Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni.
Opracowanie metod gromadzenia  i zachowania roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem techniki przechowywania materiałów biologicznych w ciekłym azocie. 

III. Inne projekty. 

Zlecenie badawcze Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Narodowej Instytucji Kultury 

Inwentaryzacja zasobów roślinnych w wybranych ogrodach wiejskich na terenie województw północno-wschodnich (podlaskie, mazowieckie), 

Zlecenie badawcze Fundacji  EKoFundusz 

Restytucja zagrożonych gatunków roślin na terenie Tatrzańskiego  Parku Narodowego 

Zlecenie badawcze Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 

Poszukiwanie markerów molekularnych Typu AFLP genów przywracania płodności dla systemów bazujących na cytoplazmie Pampa 

Zadanie badawcze 

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie w 1999 (opracowanie map zanieczyszczeń, tendencje wieloletnie 1992-1999) 

2000

Projekty badawcze 

Krajowe 
Grant KBN Nr 5  P06A  002 19 
Analiza zmienności populacji żyta na poziomie  molekularnych w aspekcie długotrwałego przechowywania i regeneracji ziarniaków  (kierownik doc. dr Puchalski wykonawczy: mgr K. Chwedorzewska, dr P. Bednarek). 
Projekty w ramach Funduszu Postępu Biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin jednoliściennych. Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni.
Opracowanie metod gromadzenia  i zachowania roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem techniki przechowywania materiałów biologicznych w ciekłym azocie. (Zleceniodawca  IHAR- Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie)

III. Inne projekty 

Zlecenie badawcze Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Narodowej Instytucji Kultury 

Inwentaryzacja zasobów roślinnych w wybranych ogrodach wiejskich na terenie województw kujawsko – pomorskiego i śląskiego 

Zlecenie badawcze Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 

Poszukiwanie markerów molekularnych Typu AFLP genów przywracania płodności dla systemów bazujących na cytoplazmie Pampa 
Podstawy genetyczne dziedziczenia cech morfologicznych u żyta 

Zagraniczne 

Projekty badawcze Departamentu Rolnictwa USA 

Temat PL-ARS-292 

Collection, regeneration of rye landraces and wild types 

Temat %B-5402-0-F156 

Inheritance of seed longevity in Secale, Triticum and Triticale 

Zlecenia Badawcze 

Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi w Warszawie w latach 1992-2000. 

Zadanie 1. Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie na podstawie metody bioindykacyjnej  w roku 2000 – określenie tendencji wieloletnich. 

Zadanie 2. Opracowanie mapy zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie w skali 1:10000 w programie Arc View wraz z bazą danych. 

Zadanie 3.  Opracowanie wyników badań bioindykacyjnych w formie popularnej z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach informacyjno-edukacyjnych w postaci strony internetowej. 

2001

Projekty Badawcze 

Zagraniczne 
Projekty badawcze Departamentu Rolnictwa USA 
Temat PL-ARS-292 

Collection, regeneration of rye landraces and wild types 

Temat %B-5402-0-F156 

Inheritance of seed longevity in Secale, Triticum and Triticale 

Krajowe 
Granty KBN 
Grant KBN Nr 5  P06A  002 19
Analiza zmienności populacji żyta na poziomie  molekularnych w aspekcie długotrwałego przechowywania i regeneracji ziarniaków  (kierownik doc.dr Puchalski wykonawczy: mgr K. Chwedorzewska, dr P. Bednarek). 
Grant promotorski Nr6 P04C 037 20 „Ogrody botaniczne jako źródła inwazji roślin obcego pochodzenia – próby oceny stopnia zagrożenia dla miejscowej flory 

(Kierownik dr hab. B. Sudnik-Wójcikowska , wykonawca H. Galera) 

Projekty w ramach Funduszu Postępu Biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin jednoliściennych. Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni. 
Opracowanie metod gromadzenia  i zachowania roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem techniki przechowywania materiałów biologicznych w ciekłym azocie. (Zleceniodawca  IHAR- Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie) Kierownik: mgr. Inż. Maciej Niedzielski. 
Zlecenie badawcze Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
Poszukiwanie markerów molekularnych Typu AFLP genów przywracania płodności dla systemów bazujących na cytoplazmie Pampa 
Podstawy genetyczne dziedziczenia cech morfologicznych u żyta 
Zlecenie badawcze Wydziału Planowania Przestrzennego Miasta  Stołecznego Warszawy
Badania bioindykacyjne na terenie Warszawy, wykonywane w  celu określenia stopnia zanieczyszczenia powietrza  metalami ciężkimi 

2002

BRAK

2003

Projekty Badawcze 

Zagraniczne 
Projekty badawcze Departamentu Rolnictwa USA
Temat PL-ARS-292 

Collection, regeneration of rye landraces and wild types 

Temat B-5402-0-F156 

Inheritance of seed longevity in Secale, Triticum and Triticale 

Krajowe 
Granty KBN 
Grant KBN Nr 5  P06A  002 19
Analiza zmienności populacji żyta na poziomie  molekularnych w aspekcie długotrwałego przechowywania i regeneracji ziarniaków  (kierownik doc. dr Puchalski wykonawczy: mgr K. Chwedorzewska, dr P. Bednarek). 
Grant nr 72 P04 2002 23  

Somatyczna hybrydyzacja goryczek z wykorzystaniem somatycznej  embriogenezy i transformacji (kierownik prof. dr hab. J. J. Rybczyński) 

Grant promotorski Nr3 P06R 106 24 „Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży” ( Kierownik: prof. dr hab.  Jerzy Hetman , wykonawca: mgr Marta Monder) 
Projekty w ramach Funduszu Postępu Biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin jednoliściennych. Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni. kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni. (Kierownik: doc. dr hab. Jerzy Puchalski) 
Opracowanie metod gromadzenia  i zachowania roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem techniki przechowywania materiałów biologicznych w ciekłym azocie. (Zleceniodawca  IHAR- Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie) Kierownik: mgr. Inż. Maciej Niedzielski) 

 2004

PROJEKTY BADAWCZE 

Zagraniczne 
VI Ramowy Program UE 
Projekt badawczy ESCONET Nr RICA-CT-@004-506109t. European Native Seed Conservation Network (2004-2009) Kierownik doc. dr J. Puchalski. 

Koordynator główny  Royal Botanic Gardedns Kew, Wakehurst Place, Wielka Brytania 

Krajowe 
Granty KBN
Grant nr 72 P04 2002 23 

Somatyczna hybrydyzacja goryczek z wykorzystaniem somatycznej  embriogenezy i transformacji (kierownik prof. dr hab. J. J. Rybczyński) 

Grant promotorski Nr3 P06R 106 24 „Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży” ( Kierownik: prof. dr hab.  Jerzy Hetman , wykonawca: mgr Marta Monder) 
Projekty w ramach Funduszu Postępu Biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin jednoliściennych. Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni. kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni. (Kierownik: doc. dr hab. Jerzy Puchalski) 
Badanie wartości siewnej i użytkowej zbóż i ziemniaków w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych (Zleceniodawca IHAR ,Centrum Roślinnych  Zasobów Genowych w Radzikowie Kierownik: doc. , dr hab. H. Kubicka) 
Opracowanie metod gromadzenia  i zachowania roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem techniki przechowywania materiałów biologicznych w ciekłym azocie. (Zleceniodawca  IHAR- Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie) Kierownik: mgr. Inż. Maciej Niedzielski) 
Reprodukcja i ocena wybranych obiektów kolekcji żyta. (Zleceniodawca IHAR Centrum Roślinnych  Zasobów Genowych w Radzikowie, Kierownik mgr inż. W. Łuczak)