26 września przeprowadziliśmy w Ogrodzie tegoroczną edycję Dnia jabłoni. Nawiązywała ona jak zawsze do Dnia jabłka, promującego wartość tych owoców i zasadność ich spożywania, jako elementu zbilansowanej diety. Tradycją ostatniej soboty września w naszym Ogrodzie jest już spotkanie zawiązane ze starymi odmianami jabłoni domowej. Prezentujemy na nim nasze prace nad zachowaniem starych odmian tego gatunku, oferujemy spacer z kuratorem kolekcji po sadzie, w którym zgromadziliśmy ponad 500 odmian tego typu oraz przekazujemy naszym gościom jednoroczne drzewka jako początek przygody z ich uprawom.

W tym roku, w zmodyfikowanej przez pandemię formie, zaprezentowaliśmy dwudziestoosobowym grupom uczestników trzy wykłady. Opiekun kolekcji pomologicznej – Ryszard Rawski opowiedział o jej historii i strukturze, ogólnym pochodzeniu odmian i ich źródłach pozyskania dla naszej kolekcji oraz wykorzystaniu owoców odmian cydrowych i przetwórczych na przykładzie przepisów zaczerpniętych z przewodnika kucharskiego z początku XX wieku. Osobiście, miałem przyjemność przybliżyć zagadnienie wykorzystania kriogeniki do zachowania starych odmian. Kolekcja, która z tym roku obchodzi 10. rocznicę włączenia do niej pierwszych odmian, gromadzi ich już 260, tworząc kolejny poziom zabezpieczenia cennych genotypów, nie tylko dla botaniki, ale również dla bardziej utylitarnych potrzeb. Trzecim tematem był zaś wykład Piotra Szymczaka (może ma swój profil na FB?) – sadownika, szkółkarza i przetwórcy owoców, o środowiskowym i rekreacyjnym znaczeniu starych sadów.

Kolejnym punktem programu była wystawa owoców ponad 70 odmian jabłoni oraz innych gatunków owocowych, takich jak pigwa, pigwowiec, dereń jadalny, jarząb i grusze. Zaprezentowaliśmy na niej odmiany deserowe, w pełnej dojrzałości konsumpcyjnej. Dzięki temu każdy miał poza możliwością zobaczenia owoców, także oceny ich smaku i wzajemnego porównania. Kolejną okazją do tego był godzinny spacer po naszym sadzie. Interesujące fakty zawiązane z rosnącymi w nim odmianami, historia uprawy oraz cenne rady prowadzenia drzew owocowych sprawiły, że czas przeznaczony na ten punkt programu upłynął wprost niepostrzeżenie. Ostatnim etapem było wspomniane przekazanie doniczkowanych drzewek starych odmian jabłoni. W tym roku przygotowaliśmy ponad 60 egzemplarzy reprezentujących niemal 50 odmian, z których większość znalazła nowy dom. To początek przygody z ich uprawą oraz dalsza ochrona, wykraczająca już poza nasz Ogród. Zapraszamy za rok. Do zobaczenia!

mgr inż. Konrad Woliński