W minioną sobotę została otwarta wystawa malarstwa Jana Seweryna Sokołowskiego – malarza-kolorysty, autora wielu projektów malarstwa monumentalnego, licznych polichromii ściennych, panneau i mozaik. Sokołowski to specjalista w dziedzinie rekonstrukcji i renowacji malarstwa ściennego i sztalugowego. Całe życie zawodowe związany był z warszawską Akademią Sztuk Pięknych – początkowo jako asystent, a od 1946 roku jako profesor tej uczelni. Monumentalne projekty Sokołowskiegoz lat 50. XX w. są wizytówką warszawskiego Rynku Starego Miasta, a obrazy w klimacie koloryzmu wciąż zachwycają, jak np. freski i sgraffito Pod Fortuną i Muzykanci, Stara i Nowa Warszawa na domu przy zbiegu ulic Bednarskiej i Furmańskiej czy mozaika zegara na Mariensztacie. Na wystawie zaprezentowane są prace Sokołowskiego z prywatnej kolekcji rodziny udostępnione publicznie po kilkudziesięciu latach od ostatniej wystawy artysty.

Serdecznie dziękujemy Rodzinie artysty za tak liczną obecność, a szczególnie synowi – Janowi Sokołowskiemu za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu wystawy, a także, a może przede wszystkim Mirze Walczykowskiej z Kolonia Artystyczna– inicjatorce tego niebagatelnego przedsięwzięcia, które jest również swoistym uwieńczeniem jej wieloletniej pracy badawczej i edytorskiej związanej z wydaniem monografii Jana Seweryna Sokołowskiego.

Wystawę można oglądać do 25 sierpnia od środy do niedzieli włącznie w godz. 11-17 w Willi Janówek (Fangorówce). Kuratorem wystawy jest nie kto inny jak właśnie Mira Walczykowska, która z przyjemnością przybliży Państwu świat artysty.

Zapraszamy!

Małgorzata Szymańczyk
fot. Jan Marcinkiewicz