Od lutego do maja mieszkańcy Japonii wyczekują prognoz pogody, których kluczowym elementem jest informacja o stanie kwitnienia wiśni. Gdy w końcu nadchodzi wyczekiwany moment kwitnienia sakur, rozpoczyna się festiwal podziwiania ich kwiatów zwany hanami… Co roku kwitnące wiśnie można także podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Przy okazji tego wydarzenia, organizowany jest konkurs fotograficzny „Sakura w Ogrodzie”.  W tym roku, jego wspaniałe uzupełnienie stanowią fotografie kwitnących sakur, które dotarły do nas prosto z Japonii! O tym, jak do tego doszło i co planujemy z nimi zrobić, pisze prof. dr hab. Romuald Zabielski – wiceprezes PAN.

„Pomysł wystawy powstał zimą tego roku w smutnym czasie nasilonych ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 w Polsce i Japonii. W tym czasie korespondowałem z Profesorem Seiyu Kato, moim mentorem w zakresie fizjologii zwierząt, ale też pierwszym przewodnikiem po Japonii i wieloletnim przyjacielem. Informowałem go o przygotowaniach do tegorocznego Miesiąca Japońskiego w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie, o szykowanych wystawach i prof. Kato wpadł na pomysł by poprosić poprzez Facebook swoich kolegów z rożnych części Japonii, aby sfotografowali dla nas kwitnące drzewa wiśniowe w swojej okolicy. Na propozycję odpowiedziało 16 fotografów amatorów – nauczycieli akademickich różnych specjalności i emerytowanych profesorów przysyłając prace, które niedługo potem dotarły do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Jako że na Hokkaido sakura zakwitnie dopiero w maju, Koledzy z Sapporo i Otaru przysłali nam swoje zeszłoroczne zdjęcia. Niestety, i widać to na niektórych fotografiach, sakura nie była tak tłumnie podziwiana przez Japończyków z uwagi na ograniczenia pandemiczne. Zwykle pod wiśniami oglądamy nieprzebrane tłumy spacerowiczów. Są takie miejsca, jak np. Park Ueno w Tokio, w których trudno się przecisnąć przez alejki wypełnione imprezowiczami. A tu na większości fotografii mamy pustki. Co więcej, tegoroczne kwitnienie sakury w Japonii nastąpiło nieoczekiwanie wcześnie, najwcześniej od czasu, w którym zaczęto je rejestrować, to jest od 812 roku! A w dodatku bardzo szybko się skończyło, płatki osypały się skracając i tak bardzo krótki czas różowo-białych chmurek zdobiących od południa do północy całą Japonię”.

The idea of ​​the exhibition was born this winter in a pandemic time in Poland and Japan. At that time, I was in touch with Professor Seiyu Kato, my mentor in the field of animal physiology, but also the first guide to Japan and a long-time friend. I have informed him about the preparations for the coming Japanese Month in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Powsin, about the upcoming exhibitions. Then Prof. Kato came up with the idea to ask his colleagues from different parts of Japan via FaceBook to take pictures of cherry trees blooming in their area for us. Sixteen amateur photographers – academic teachers of various disciplines and retired professors responded to the proposal by sending him their works, which were soon delivered to the Botanical Garden in Powsin. As sakura will not bloom in Hokkaido until mid-May, his colleagues from Sapporo and Otaru sent their photos from last year. Unfortunately, and you can see it in some photos, sakura was not so much admired by the Japanese due to pandemic limitations. Usually, we see countless crowds of walkers under the cherry trees. There are places like Ueno Park in Tokyo where it is difficult to squeeze through the alleys filled with party people. And here we have voids in most of the photos. Moreover, this year’s sakura blooming in Japan happened unexpectedly early, at the earliest since they started to be recorded, that is from 812! In addition, it ended very quickly, the petals fell, shortening the very short time of pink and white clouds decorating the whole of Japan from South to North. | Romuald Zabielski

 Zapraszamy do obejrzenia wybranych fotografii, nadesłanych z Japonii.