28 marca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia promocji doktorskich oraz dyplomów doktora habilitowanego. Wydarzenie było także okazją do uhonorowania pracowników uczelni, którym nadano odznaczenia państwowe oraz medale Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystościach wziął udział Rektor SGGW prof. dr. hab. Wiesław Bielawski, dziekani wydziałów i promotorzy, przedstawiciele władz państwowych oraz innych uczelni warszawskich. W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu SGGW, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci uczelni. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele nagrodzonych pracowników oraz doktorów habilitowanych i wypromowanych doktorów. Odznaczenia Państwowe nadane przez Prezydenta RP wręczył Sekretarz Stanu Andrzej Dera.

„Od wieków szkoły wyższe są ostoją nauki, kultury i tradycji. Skupiają tych, dla których celem życia jest odkrywanie prawdy i poszukiwanie odpowiedzi na ważkie pytania. Są miejscem wymiany myśli i inspiracji między uczonymi a chcącymi się kształcić i poszerzać horyzonty. Zadaniem każdej uczelni jest wzbogacać i pogłębiać naukę oraz tworzyć najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą człowiekowi w udziale. Uczelnie jako instytucje o ponadczasowym charakterze muszą być zatem autonomicznymi strażnikami prawdy, do służenia której zostały powołane” – powiedział do zebranych prof. Bielawski.

Bardzo miło nam poinformować, że wśród odbierających dyplomy doktora habilitowanego znalazła się pani Maja Boczkowska, kierownik Zespołu Genetyki Konserwatorskiej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie.  


„Do Ogrodu Botanicznego w Powsinie przyjeżdżałam od dziecka. Jego bramę przekraczałam wielokrotnie, nie zdając sobie sprawy, że kiedyś będę mogła w nim pracować… zrobić doktorat… habilitację… być… prowadzić badania… – mówi Maja Boczkowska. Badania, które prowadzę, dotyczą ochrony różnorodności świata roślin. Jestem genetykiem, więc w roślinie interesuje mnie to, czego gołym okiem nie widać – jej DNA. Wykorzystując nowoczesne technologie, badam populacje roślin dzikich, zagrożonych wyginięciem. Oceniam, w jakiej kondycji znajdują się populacje, w jakim stopniu spokrewnione są w nich rośliny, czy poszczególne populacje wymieniają się materiałem genetycznym i czy możemy im jakoś pomóc przetrwać. Współpracuję ściśle z bankiem genów, w którym przechowujemy nasiona ginących gatunków. Gdy nasiona trafiają do banku, stają się depozytem, rezerwuarem, z którego będzie możliwe odtworzenie gatunku nawet wtedy, gdy wyginie on w warunkach naturalnych. Interesuje mnie również proces starzenia się nasion. Wiedza z tego zakresu pomoże nam dłużej przechowywać nasiona w dobrej kondycji. Zajmuję się też gatunkami uprawnymi – starymi odmianami i formami, które zniknęły z pól uprawnych. Chciałabym, aby choć część z nich wróciła do krajobrazu rolniczego Polski, gdyż różnorodność jest tak po prostu piękna”.

Gratulujemy Pani Maju i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

fot. Jarosław Deluga-Góra