instagram
fb
en

Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach zorganizowanych w ramach Rosaliów w dniach 30 czerwca - 1 lipca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursów różanych dla amatorów

organizowanych w ramach Rosaliów

w Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż

w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

 1. Konkurs na kompozycję różaną
 2. Konkurs „Moja róża w wazonie”

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie.
 2. Miejsce przeprowadzenia konkursu, tj. ocena przez międzynarodowe jury, a następnie wystawa zgłoszonych kompozycji i pojedynczych róż: Centrum Edukacyjno-Konferencyjne „Natura at Ars” w PAN Ogrodzie Botanicznym (budynek „M” na mapie Ogrodu).
 3. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wystawca dostarcza organizatorom eksponaty na konkurs 30 czerwca w godz. 9.00-13.00 do Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego „Natura at Ars”.
 5. Osoby przekazujące eksponaty na konkurs (dalej nazywani uczestnikami) oświadczają, że nie są profesjonalnymi producentami róż i nie czerpią zysków z ich produkcji.
 6. Uczestnikami mogą być pojedyncze osoby oraz grupy osób wspólnie przekazujące eksponat na konkurs. W przypadku, gdy eksponat na wystawę przekazuje grupa, musi być nadana jej nazwa.
 7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który uczestnicy otrzymują od organizatora, oraz zakwalifikowanie eksponatu przez organizatora.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia eksponatu do konkursu, jeśli nie spełnia on kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i zasadach szczegółowych (poniżej).
 2. Jeśli uczestnik/grupa jest w stanie określić nazwę odmian użytych w eksponacie, należy to wpisać w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego.
 1. Po zakwalifikowaniu eksponatu do konkursu przez Organizatorów nadawany jest unikatowy numer, pod którym eksponat będzie oceniany przez jury.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pozostawionych eksponatów.
 3. Organizatorzy przyjmują maksymalnie 50 eksponatów na każdy z konkursów.
 4. Obrady jury odbędą się 30 czerwca i będą tajne, tzn. bez udziału uczestników konkursu.
 5. Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III miejsca. Dodatkowo mogą przyznać pięć wyróżnień.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 lipca ok. godz. 15.00-15.30 w Villi Botanica (budynek „H” na mapie Ogrodu). Dokładna godzina ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uzależnione jest od zakończenia seminarium, które będzie się odbywało w tym dniu.
 7. Uczestnicy zobowiązują się do odebrania swoich eksponatów po zakończeniu wystawy, tj. najwcześniej 1 lipca o godz. 18.15, ale najpóźniej 2 lipca do godz. 15.00, co zaznaczają w formularzu zgłoszeniowym. Brak zaznaczenia skutkować będzie przejęciem aranżacji przez Ogród Botaniczny.

Zasady szczegółowe konkursu na kompozycję różaną

 1. Długość pojemnika nie powinna przekraczać 40 cm, średnica 40 cm.
 2. Kompozycja może się składać z jednej odmiany lub maksymalnie pięciu odmian róż.
 3. Uczestnicy mogą użyć innych gatunków roślin do stworzenia kompozycji.
 4. Uczestnicy mogą użyć materiałów stabilizujących kompozycję.
 5. Uczestnicy nie mogą używać nabłyszczaczy liści oraz innych substancji polepszających wygląd kompozycji.

Zasady szczegółowe konkursu „Moja róża w wazonie”

 1. Uczestnicy dostarczają jedną różę z ogrodu, nie pochodzącą z materiału handlowego.
 2. Uczestnicy mogą dostarczyć róże z różnych grup, tj. wielkokwiatowe, rabatowe, pnące, miniatury i in.
 3. Organizator zapewnia naczynia (kolby) do wyeksponowania róży.
 4. Maksymalna długość pędu róży nie powinna przekroczyć 50 cm.

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.