Decyzja Nr 51/74 Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1974 roku w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk.

Wytyczne do programu działalności oraz budowy i rozwoju Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk.

Uchwała Nr. 6/74 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia7 maja 1974 w sprawie utworzenia Ogrodu Botanicznego.

List Wiceprezesa Rady Ministrów tow. Józefa Tejchmy do Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki tow. Jana Kaczmarka z dnia 22 maja 1973.

Decyzja nr 199/73 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 23 czerwca 1973 roku.

Program badawczo-rozwojowy Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie opracowany przez zespół specjalistów.

Decyzja Nr 58/74 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 2 maja 1974 roku.

Decyzja nr 71/74 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 21 czerwca 1974.