instagram
fb
en

Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca - rośliny północnoamerykańskie

Na terenie Ogrodu utworzono i udostępniono do zwiedzania w 2011 r. ścieżkę edukacyjną: ,,Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca – rośliny północnoamerykańskie’’ wg projektu koncepcyjnego mgr inż. Agnieszki Kościelak.

Całość projektu sfinansował Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ścieżka edukacyjna jest dowodem uznania dla Amerykańskiego Programu Wsparcia Żywnościowego oraz Programu Pomocy Technicznej i Rozwoju dla Polski po roku 1989. Dedykowana jest członkom Polsko-Amerykańskiej Wspólnej Komisji ds. Pomocy Humanitarnej oraz grupie ekspertów i doradców rolniczych, którzy pracowali w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.

Oficjalnego otwarcia nowej ekspozycji i ścieżki edukacyjnej dokonali w dniu 6.09.2011 r. JE Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Lee Feinsteina oraz Judith Philips przedstawiciel Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki (USDA) W uroczystościach otwarcia wziął udział Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp.

 

 

 

 

Na pamiątkę tej uroczystości posadzono przy Galerii, ,Fangorówka’’ polską odmianę amerykańskiego gatunku - tulipanowiec amerykański ‘Edward Gursztyn’.

Tulipanowiec amerykański ‘Edward Gursztyn’ – polska odmiana amerykańskiego gatunku, posadzona na pamiątkę uroczystości otwarcia ścieżki edukacyjnej.

Od lewej: Lucjan Gursztyn (szkółkarz, autor polskiej odm. tulipanowca amerykańskiego), Profesor Tomasz Borecki (Doradca Prezydenta RP), Michael Henney (Attache ds. Rolnych w Ambasadzie Amerykańskiej), Profesor Jan Niemiec (Prorektor SGGW), Lee Einstein (J.E. Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki), Ks. Kardynał Józef Glemp (Prymas Senior), Profesor Jerzy Puchalski (Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie.

 

 

 

 

 

Ścieżka edukacyjna, ,OD KATALPY DO AMBROWCA PO LIŚCIACH TULIPANOWCA – ROŚLINY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE’’ prowadzi poprzez Kolekcję Bylin i Arboretum. Prezentowane jest na niej 41 taksonów w większości gatunków północnoamerykańskich drzew i krzewów iglastych oraz liściastych oraz bylin lub odmian od nich się wywodzących.

Przy każdym z nich ustawiono etykietę, na której zamieszczono informację o taksonie w języku polskim i angielskim wraz z barwnymi zdjęciami lub rycinami. Na początku i na końcu szlaku ustawiono tablice informacyjne z planem ogrodu i z zaznaczoną na nim wytyczoną ścieżką Na tablicach znalazły się także ogólne informacje w języku polskim i angielskim.

 

 

 


Aby ułatwić wędrówkę ścieżką edukacyjną, po drodze zainstalowano drewniane kierunkowskazy ze schematycznym narysem blaszki liściowej tulipanowca amerykańskiego. (fot.4.)Wydano również mapkę (folder) ścieżki edukacyjnej w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku (do kupienia w kasie przy wejściu do Ogrodu).

 

 

 

 

 

Zdjęcia wykonali:

W. Gawryś
A. Gasek
A. Kościelak
K.Szkopek

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.