Skip to content

Chairman of Scientific Council

prof. dr hab. Romuald Zabielski, Corresponding member of the Polish Academy of Sciences

Deputy Chairmans

prof. dr hab. Mariusz Piskuła, Corresponding member of the Polish Academy of Sciences
prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński

Secretary

prof. dr hab. Anna Mikuła

Members

dr Aneta Baczewska-Dąbrowska
dr Małgorzata Grzyb
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Ordinary member of the Polish Academy of Sciences
prof. dr hab. Czesław Hołdyński
dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN
dr Paweł Kojs
dr hab. Robert Malinowski, prof IGR PAN
mgr inż. Mirosław Markowski
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
mgr Anna Piontek
prof. dr hab. Jerzy Puchalski
prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska
dr inż. Anna Rucińska
prof. dr hab. Jakub Sawicki
dr Grażyna Szymczak
prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Corresponding member of the Polish Academy of Sciences
dr hab. Péter Török, prof. PAN
dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM
dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
prof. dr hab. Marcin Zych

Committees of the scientific council

Commission for scientific staff

chairman – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
member – prof. dr hab. Jerzy Puchalski
memeber – prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Research Evaluation and Garden Development Committee

chairman – prof. dr hab. Marcin Zych
member – prof. dr hab. Andrzej Jagodziński
member – prof. dr hab. Robert Malinowski
member – prof. dr hab. Anna Mikuła
member – dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM
member – dr Grażyna Szymczak
member – mgr Anna Piontek