DOKTORATY

Bogusław MOLSKI, 1964, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Rola drewna reakcyjnego w regeneracji pędu głównego sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.).” promotor: prof. dr Tadeusz Gorczyński. Rada Wydział Rolniczego SGGW 01.04.1970 – 26.03.1989

Łukasz PIETRZAK, 1975, dr nauk technicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmiany niektórych fizykochemicznych cech białek ziarniaków jęczmienia odm. Damazy wywołane suszeniem w różnych warunkach oraz procesami redehydratacji,” promotor: prof. dr A. Horubała, Rada Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie 01.11.1970 – 11.07.1985

Roman KUBICZEK 1975, dr nauk technicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad przydatnością przepiórki japońskiej Coturnxi coturnix japonica do oceny białka w małych próbkach ziarniaków zbóż.” promotor: doc. dr M. Rakowska. Rada Wydziału Technologii Żywności SGGW 01.08.1970 – 28.02.1991; 01.05.1991 – 31.12.1991

Jan J. RYBCZYŃSKI, 1977, dr nauk rolniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zdolności regeneracyjne fragmentów zarodka żyta (Secale cereale L.) w kulturach in vitro.” promotor: doc. dr hab. Maciej Zenkteler. Rada Naukowa Zakładu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. (jako pracownik ZGR PAN w Poznaniu służbowo przeniesiony do OB PAN)) 01.01.1984 – 30.09.2018

Andrzej BYTNEROWICZ, 1981, dr nauk przyrodniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Akumulacja związków siarki i fluoru w igłach sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) w warunkach niskiego i wysokiego zanieczyszczenia powietrza.” promotor: doc. dr hab. Bogusław Molski, Rada  Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 01.01.1975 – 01.07.1984

Jerzy PUCHALSKI, 1982, dr nauk przyrodniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Polimorfizm izoenzymów wybranych odmian i linii żyta (Secale cereale L.).” promotor doc. dr hab. Bogusław Molski Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  01.07.1970 – 30.06.2021

Krzysztof GŁĘBICKI, 1986, dr nauk przyrodniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Symplastowy model biernego przenoszenia zaburzeń elektrycznych przez tkanki roślin wyższych.” promotor: doc. dr hab. Bogusław Molski, Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15.07.1974 – 31.12.1996

Helena KUBICKA, 1987, dr nauk rolniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmienność występująca w liniach wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) i analiza wybranych cech”, promotor: prof. dr hab. Stefan Malepszy. Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie (Kubicka-Matusiewicz) 01.09.1997 – 30.11.2015

Waldemar CHMIELEWSKI, 1990. dr nauk rolniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie wieloletnich obserwacji fenologicznych Tilia x euchlora Koch. i analizy składu chemicznego liści do bioindykacyjnej oceny stopnia degradacji siedlisk miejskich w Warszawie” promotor: prof. dr hab. Bogusław Molski, sukcesor: prof. dr hab. Emil Nalborczyk, Rada Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie 01.07.1974 – 31.12.2006

Wojciech DMUCHOWSKI, 1991, dr nauk przyrodniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Określenie składu chemicznego igieł sosny zwyczajnej jako metody bioindykacji zanieczyszczenia środowiska”, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Przybylski, Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 01.07.1975 – 18.03.2015; 01.04.2015 – 21.11.2018

Stanisław SUPŁAT, 1991, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków środowiska miejskiego na stan zdrowotny drzew ulicznych Śródmieścia Warszawy” promotor prowadzący doc. dr hab. Janusz Janecki, Rada Wydziału Ogrodniczego SGHGW w Warszawie 01.07.1974 – 31.08.2000

Anna MIKUŁA, 1998, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Embriogeniczny charakter kultur in vitro wybranych gatunków z rodzaju Gentiana” promotor doc. dr hab. Jan J. Rybczyński, Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie 02.10.1989 nadal

Magdalena ŚWIĄDER, 1999, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza cech użytkowych i molekularnych mieszańców i linii kawona (Citrullus lanatus (Thumb.)Matsum et Nakai)” promotor prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczyt, Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. 01.09.1983 – 28.08.2019

Katarzyna CHWEDORZEWSKA, 2000, dr nauk biologicznych w zakresie biologii.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza zmian genetycznych wywołanych naturalnym starzeniem ziarniaków żyta (Secale cereale L.). promotor prof. dr hab. Jerzy Puchalski, Rada Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie 01.12.1992 – 30.04.2004

Paweł KOJS, 2000, dr nauk przyrodniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mechanizmy przebudowy kambium piętrowego na przykładzie wybranych gatunków roślin drzewiastych”, promotor: prof., dr hab. Wiesław Włoch. Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 01.02.1998 nadal

Ewa SZYP, 2000, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika i zmienność Dyptamnus alba L.” Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu .. 01.10.2000 – 28.02.2002

Halina GALERA, 2002, dr nauk biologicznych w zakresie biologii.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ogrody botaniczne – refugia rodzimej flory czy centra rozprzestrzeniania roślin obcego pochodzenia.” promotor prof. dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska. Rada  Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 01.11.1988 – 31.05.1989; 01.10.1990 – 31.12.1990; 01.09.1991 – 31.12.2002

Tomasz RUSIN, 2002, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ natężeń mechanicznych na wzrost hypokotyli słonecznika.” promotor:  prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz, Rada Wydziału  Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 01.03.2001 – 30.09.2001; 02.05.2002 – 31.07.2002; 01.08.2002 – 30.11.2002

Aleksandra RUSIN, 2004, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Układy elementów trachealnych i wydłużonych komórek miękiszowych Zinnia elegans w kulturach in vitro.”, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz, Rada Wydziału  Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 01.10.2000 – 30.09.2004

Marta J. MONDER, 2005, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność rośliny ozdobne.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie upraw odmian róży.” promotor: prof. dr hab. Jerzy Hetman, Rada Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 01.05.1998 – 30.06.2021

Joanna JURA, 2005, dr nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność anatomia i morfogeneza roślin.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mechanizmy przebudowy kambium piętrowego na przykładzie Wisteria floribunda.” promotor: dr hab. Wiesław Włoch, Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Jura-Morawiec) 01.10.2004 nadal

Agnieszka FIUK, 2005, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność biotechnologia.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zdolności morfogenetyczne wielo- i jednokomórkowych eksplantatów goryczek.” promotor: prof. dr hab. Jan J. Rybczyński, Rada Wydziału Ogrodnictwa SGGW w Warszawie. (zd. Niedziela) 15.01.2001 – 31.03.2007

Andrzej MARCZEWSKI, 2007, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza  zmienności Pinus  mugo Turra pochodzącej z naturalnych stanowisk tatrzańskich i selekcja nowych form dla hodowli w warunkach Ogrodu Botanicznego  PAN.” promotor: prof. dr hab. Henryk Chmiel, Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazy SGGW w Warszawie. 01.04.1977 – 27.06.2008

Maja BOCZKOWSKA, 2009, dr nauk rolniczych, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: bioróżnorodność.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Molekularna ocena zmian związanych z długotrwałym przechowywaniem i regeneracją ziarniaków żyta (Secale cereale L.).” promotor: prof. dr hab. Jerzy Tadeusz Puchalski, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie 01.01.2009 – 31.03.2009; 18.04.2017 – 31.12.2019

Anna WILCZEK, 2009, dr nauk rolniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przebudowa układu komórek inicjalnych kambium a układ naczyń w drewnie wybranych gatunków roślin drzewiastych”, promotor prof. dr hab. Wiesław Włoch, Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Anna WÓJCIK, 2010, dr nauk rolniczych dyscyplina ogrodnictwo.
Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Wykorzystanie eksplantatów jedno- i wielokomórkowych w transformacji goryczek.” promotor: prof. dr hab. Jan J. Rybczyński. Rada Wydziału Ogrodniczego i Architektury Krajobrazu. SGGW w Warszawie 01.11.2008 – 31.10.2009

Karolina TOMICZAK, 2011, dr nauk rolniczych w zakresie biotechnologii.
Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Wykorzystanie potencjału morfogenetycznego protoplastów komórek somatycznych w tworzeniu międzygatunkowych mieszańców goryczek.” promotor: prof. dr hab. Jan J. Rybczyński, Rada Wydziału Ogrodniczego i Architektury Krajobrazu. SGGW w Warszawie 01.10.2010 – 30.04.2023

Damian MAKOWSKI, 2013, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane gatunki Pteropsida w kulturze in vitro i krioprezerwacji.” promotor dr hab. Anna Mikuła , prof. OBCZRB PAN, Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Warszawie, (umowa zlecenie) 03.12.2012 – 02.06.2013

Lucyna DOMŻALSKA, 2014, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza zmian embryogenicznej zawiesiny komórkowej Gentiana cruciata w reakcji na procesy determinacji związanej z kryoprezerwacją.” promotor: prof. dr hab. Jan J. Rybczyński, Rada Wydziału Ogrodnictwa , biotechnologii i Architektury Krajobrazu. SGGW w Warszawie. 02.03.2015 – 30.01.2020

Anna RUCIŃSKA, 2014, dr nauk rolniczych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zmienności genetycznej przy pomocy markerów mikro satelitarnych DNA w populacjach in situ i ex situ wybranych zagrożonych  gatunków flory Polski.” promotor prof. dr hab. Jerzy Puchalski, Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie  01.07.2011 – 31.12.2012; 03.11.2014 do nadal

Aneta BACZEWSKA, 2015, dr nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Reakcje lipy krymskiej (Tilia ‘Euchlora’) na niekorzystne warunki i środowiska miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem stresu solnego.” promotor: dr hab. Wojciecha Dmuchowskiego, prof. SGGW, Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie w 2015r.01.01.2013 – 30.11.2013; 07.01.2014 do nadal

Magdalena BEDERSKA– BŁASZCZYK, 2016, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Struktura oraz aktywność wybranych składników systemu antyoksydacyjnego brodawek lucerny (Medicago truncatula Gaertn.) różniących się efektywnością w wiązaniu N2.” promotor dr hab. Wojciech Borucki prof. SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW. 02.11. 2020 do nadal

Sebastian ŚWIERSZCZ, 2018, dr nauk rolniczych, agronomia.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza metod odtwarzania siedlisk łąkowych zdominowanych przez gatunki inwazyjne z rodzaju Solidago spp.” promotor: prof. dr hab. Karol Wolski, Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 01.02.2018 do nadal

Adam MIODEK, 2018, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mechanizm wzrostu komórek inicjalnych kambium, członów naczyń i włókien drzewnych na przykładzie wybranych gatunków drzew liściastych.” promotor prof. dr hab. Wiesław Włoch, Rada Wydziału Przyrodniczo Technicznego, Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. 02.11.2017 do nadal

Aldona GIZIŃSKA, 2018, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Formowanie pierścieniowej naczyniowości drewna Quercus robur L. w pierwszych latach aktywności kambium.” promotor prof. dr hab. Wiesław Włoch, Rada Wydziału Przyrodniczo Technicznego, Uniwersytet Opolski w Opolu. (obecnie Miodek) 02.01.2019 do nadal

Małgorzata TARGOŃSKA-KARASEK, 2019, dr nauk rolniczych dyscyplina biotechnologia
Tytuł rozprawy doktorskiej” „Ocena zróżnicowania genetycznego w rodzaju Secale z wykorzystaniem różnych rodzajów markerów molekularnych” promotor prof., dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

Małgorzata GRZYB, 2020, dr nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw embriogenicznej kompetencji eksplantatów paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb.” promotor: prof. dr hab. Anna Mikuła, Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 03.11.2014 do nadal

Anna ZNÓJ, 2022, dr nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mikrobionta ryzosfery inwazyjnych i rodzimych roślin Magnoliophyta w Antarktyce” promotor: dr hab. Katarzyna Chwedorzewska, Rada Naukowa Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 11.03.2020 do nadal

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Bogusław MOLSKI, 1980, dr hab. nauk biologicznych w zakresie biologia.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „ Morfologia i anatomia tropicznych ruchów zbóż.” Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach 01.04.1970 – 26.03.1989

Wiesław WŁOCH, 1990, dr hab. nauk biologicznych.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Chiralne zdarzenia komórkowe i wzór domenowy w kambium lipy (Tilia cordata Mill.).” Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 01.10.1988 – 30.09.2017 (½ etatu)

Jan J. RYBCZYŃSKI, 1992, dr hab. nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – biotechnologii roślin.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „ Regeneracja roślin w kulturach in vitro niektórych gatunków z rodziny Fabaceae.” Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie 01.01.1984 – 30.09.2018

Jerzy PUCHALSKI, 1994, dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Izoenzymy jako markery zmian genetycznych w siewkach żyta wywołanych przechowywaniem i regeneracją ziarniaków.” Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 01.07.1970 – 30.06.2021

Helena KUBICKA, 1996, dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomi – genetyki i hodowli roślin.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Badania genetyczne wybranych cech morfologicznych żyta ozimego (Secale cereale L.) uzyskanych po samozapyleniu i mutagenezie”. Rada Wydziału Rolnictwa SGGW w Warszawie (Kubicka-Matusiewicz). 01.09.1997 – 30.11.2015

Wojciech DMUCHOWSKI, 2006, dr hab. nauk biologicznych w zakresie ekologii.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Use of plant bioindicators in assessment of environmental contamination with heavy metals”, Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie 01.07.1975 – 18.03.2015; 01.04.2015 – 21.11.2018

Anna MIKUŁA, 2011, dr hab. nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, w specjalności biotechnologia roślin.
Tytuł osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym: „Indukcja, utrzymanie i długoterminowe zachowanie w ciekłym azocie (-196oC) embriogenicznego potencjału kultur wybranych gatunków z rodzaju Gentiana.” Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie 02.10.1989 nadal

Joanna JURA-MORAWIEC, 2016, dr hab. nauk leśnych w zakresie leśnictwa.
Tytuł osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym: „ Badania anatomiczno rozwojowe roślin drzewiastych jednoliściennych z anomalnym typem przyrostu wtórnego na przykładzie Dracena draco L.” Rada Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie 01.10.2004 nadal

Maja BOCZKOWSKA, 2018, dr hab. nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo, specjalność bioróżnorodność.
Tytuł pracy: „Charakterystyka polskich form lokalnych owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) na podstawie różnego typu danych źródłowych.” Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie; 01.01.2009 – 31.03.2009; 18.04.2017 – 31.12.2019

Marta J. MONDER, 2019, dr hab. inż. w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo.
Tytuł osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym: „Wpływ fazy fenologicznej na ukorzenianie sadzonek pędowych róż historycznych niepowtarzających kwitnienia.” Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie; 01.05.1998 – 30.06.2021

NOMINACJE PROFESORSKIE

Bogusław MOLSKI, 1988, nauk biologicznych.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało wszczęte przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 01.04.1970 – 26.03.1989

Jan J. RYBCZYŃSKI, 1999, nauk biologicznych.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało wszczęte przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 01.01.1984 – 30.09.2018

Jerzy T. PUCHALSKI, 2009, nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało wszczęte przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 01.07.1970 – 30.06.2021

Helena KUBICKA, 2011, nauk rolniczych.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało wszczęte przez Radę Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, (Kubicka-Matusiewicz) 01.09.1997 – 30.11.2015

Wiesław WŁOCH, 2011 nauk biologicznych.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało wszczęte przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 01.10.1988 – 30.09.2017 (½ etatu)

Anna MIKUŁA, 2018, nauk biologicznych.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało wszczęte przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 02.10.1989 nadal

Arkadiusz NOWAK, 2019, nauk ścisłych i przyrodniczych.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało wszczęte przez Radę Wydziału Przyrodniczo Technicznego, Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. 01.10.2008 – 30.11.2009; 01.03.2017 nadal

Kariera pracowników naukowych ze stopniem doktora oraz magistrantów, którzy kontynuowali karierę naukową w innych placówkach naukowych.

Jako magister, obecnie Prof. dr hab. Janusz ZIMNY; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie (IHAR), emeryt

Jako magister, obecnie Dr Roman IZDEPSKI; IHAR, firma Romiz

Jako magister, obecnie Prof. dr hab. Mieczysław GRZESIK; (Instytut Warzywnictwa) Instytut Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach, emeryt

Gerard GIERLIŃSKI obecnie dr, pracownik Instytutu Geologiczny PIB w Warszawie, jak i również długoletni pracownik naukowy w Jednostkach naukowych USA.

Jako dr Roman KUBICZEK, obecnie Firma prywatna

Jako dr Stanisław SUPŁAT, obecnie emeryt

Jako dr Waldemar CHMIELEWSKI, obecnie emeryt

Jako magister, obecnie Dr Anita ŚLIWIŃSKA; Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Jako dr, obecnie, Prof. dr hab. Piotr BEDNAREK; IHAR PIB

Jako dr, obecnie dr hab. Aleksandra RUSIN, Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej Curie w Gliwicach, obecnie College of Science, Engineering, and Mathematics, Bethune-Cookman University, Texas, USA

Jako dr, obecnie, Prof. dr hab. Ewa SIENKIEWICZ; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, kolejno Wydział Rolniczy Uniwersytet Rolniczy w Wrocławiu – emeryt (primo voto. Sawicka)

Jako dr, obecnie Dr Andrzej BYTNEROWICZ , USDA Riverside, USA, emeryt

Jako dr Anna WILCZEK, obecnie Anna Ponce, Bethune-Cookman University w Daytona Beach, Assistant Professor, USA.

Jako dr Czesław NOWCKI, brak danych

Jako adiunkt (1/2 etatu) dr Halina RATYŃSKA, obecnie dr hab., prof. Uniwersytetu, Instytut Ochrony Środowiska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jako dr (1/2 lub ¼ etatu) Waldemar SZENDERA, obecnie działalność samodzielna

Jako dr, obecnie Dr hab. Agnieszka NIEDZIELA; prof. IHAR

Jako dr hab., obecnie prof. dr hab. Robert MALINOWSKI: Profesor, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Jako dr, obecnie Dr hab. Katarzyna CHWEDORZEWSKA; prof. SGGW Katedra Botaniki, Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie

Jako dr, obecnie Dr hab. Halina GALERA; Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Jako dr hab., obecnie Dr hab. Wojciech DMUCHOWSKI, Instytut Ochrony Środowiska BIP w Warszawie

Jako dr hab. inż., obecnie adiunkt Marta MONDER, Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie

Jako dr, obecnie Dr Karolina TOMICZAK, IHAR

Jako dr, obecnie Dr Małgorzata TARGOŃSKA-KARASEK, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Jako magistrantka z SGGW, (opiekun prof. dr hab. Jan J. Rybczyński) obecnie; prof. dr hab. Katarzyna SYKŁOWSKA-BARANEK, Wydział Farmacji, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jako magistrantka z SGGW (opiekun doc. dr hab. Helena Kubicka), obecnie dr hab. Renata ORŁOWSKA; prof. IHAR

Jako magistrantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, (opiekun prof. dr hab. Jan J. Rybczyński) obecnie dr Marta  RAJKIEWICZ; Instytut Psychiatrii i Psychologii w Warszawie, i kolejno Lab Manager Clinical Laboratory Science, GSK Vaccines Limal, Valonia, Bélgica

Jako magistrantka z SGGW, (opiekun prof. dr hab. Jan J. Rybczyński) obecnie dr Marta OLAS – SOCHACKA, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Studium doktoranckie

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ogrodem Botanicznym a Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW otwarto międzyinstytutowe niestacjonarne studium Doktoranckie. Nabór prowadzono w 2004, 2006 i 2008.  Przeprowadzono rekrutację w liczbie 11 osób. Studia doktoranckie został ukończone na drodze przedłożenia pracy doktorskiej, zdaniem egzaminu doktorskiego, języka nowożytnego obcego i publiczną obroną pracy doktorskiej przez 8 osób przed Radą Wydziału Ogrodniczego i Architektury Krajobrazu SGGW.

 

Dodatkowo

Profesorowie i Członkowie Polskiej Akademii Nauk czasowo zatrudnieni w naszej placówce.

PIENIĄŻEK Szczepan 01.01.1984 – 31.12.1987 0.5 etatu

JASTRZĘBSKI Stefan 01.01.1988 – 31.12.1991 0.25 etatu

GERTYCH Zbigniew 01.01.1991 – 31.12.1991 0.25 etutu

SANIEWSKI Marian 01.10.1999 – 30.09.2011 0.5 etatu

RAKOCZY-TROJANOWSKA Monika