Dyrektorzy Ogrodu

Prof. dr hab. Bogusław Molski

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Dr Paweł Kojs

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Z-cy Dyrektora do:

spraw naukowych

Dr Roman Kubiczek

Dr Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Jan J. Rybczyński

Dr hab. Robert Malinowski

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

Dr hab. Arkadiusz Nowak

do spraw ogrodniczych

Dr inż. Czesław Nowicki

Mgr Wiesław Gawryś

do spraw inwestycyjnych

Inż. Antoni Styczyński

do spraw technicznych

Inż. Leonard Łysiak

Inż. Antoni Styczyński

Inż. Zdzisław Bujalski

do spraw technicznych i administracji

Inż. Piotr Zakrzewski