Podczas obchodów 50-lecia PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie dyrektor Ogrodu prof. Arkadiusz Nowak został uhonorowany prestiżowym Medalem im. Mikołaja Kopernika.
Medal przyznawany jest wyjątkowym badaczom, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój nauki. Odznaczenie przyznawane jest przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Prof. Arkadiusz Nowak to wybitny polski botanik, którego zaangażowanie w ochronę różnorodności biologicznej i badania botaniczne pozostawiają trwały ślad w środowisku naukowym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej.

W tym samym dniu odznaczenie otrzymał również dr Paweł Kojs, wicedyrektor PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Został on uhonorowany prestiżowym Medalem Polskiej Akademii Nauk. To wyróżnienie przyznawane jest wybitnym osobom za ich wkład w rozwój nauki polskiej.
Serdecznie gratulujemy dr. Pawłowi Kojsowi tego zasłużonego wyróżnienia.