W poniedziałek, 31 lipca, w Zamku Królewskim odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, która poświęcona była 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Podczas sesji zostały wręczone honorowe obywatelstwa i nagrody m.st. Warszawy.

Wśród laureatów Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, która przyznawana jest wybitnym warszawianom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju stolicy, a także ludziom kultury, nauki i sztuki, znalazł się wieloletni dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie prof. dr hab. Jerzy Puchalski.

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski jest profesorem zwyczajnym Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest przedstawicielem Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych. Jest organizatorem spotkań popularyzujących naukę oraz kulturę wśród mieszkańców Warszawy, m.in. pikników naukowych, festiwali, koncertów… Kilkakrotnie otrzymał Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za popularyzację i upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz działalności Polskiej Akademii Nauk, a także za badania nad ochroną flory polskiej.

Serdecznie gratulujemy tego odznaczenia, które jest kolejnym dowodem na to, jak wybitną osobowością jest Profesor, a jego dokonania – widoczne i znaczące dla Warszawy i jej mieszkańców.