Dr Anna Znój, adiunkt w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk, przebywa aktualnie na Wyspach Owczych, gdzie realizuje projekt sfinansowany przez Føroya Fuglafrøðifelag, organizację działającą na rzecz ochrony przyrody. Zajmuje się wpływem kolonii ptaków morskich (Hydrobates pelagicus) na występującą tam roślinność. 

Zrozumienie mechanizmów, które kształtują relacje międzygatunkowe pozwolą na lepsze zaplanowanie działań mających na celu ochronę zarówno ptaków, jak i naturalnie występujących tam gatunków roślin.
Badania wykonywane są pod opieką autora wielu książek na temat fauny i flory Wysp Owczych – Jens-Kjeld Jensen.