Rok 2022 Rokiem Botaniki

Dzięki staraniom prezydium Polskiego Towarzystwa Botanicznego, prezes – prof. Anny Mikuły, dyrektora naszego Ogrodu prof. Arkadiusza Nowaka, prof. Jana Rybczyńskiego,...
Czytaj dalej

Nagroda Prezesa PAN

Na Zgromadzeniu Ogólnym Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się 2 grudnia, zostały wręczone nagrody Prezesa PAN sześciu naukowcom. W tym...
Czytaj dalej

Reliktowa sosna z Sokolicy – charakterystyka drewna

Z przyjemnością informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opublikowało monografię pt. „Pieniny – Przyroda i Człowiek, t. 17”, w...
Czytaj dalej

Jak zmiany klimatu mogą wpływać na różnorodność gatunków endemicznych? – lekcja z przeszłości na przykładzie hotspotu górskiej bioróżnorodności w Tadżykistanie

W okresie ciągłych zmian klimatycznych identyfikacja czynników wpływających na różnorodność gatunkową jest kluczowym elementem w określaniu wzorców ekologicznych i głównych...
Czytaj dalej

Międzynarodowy kongres

Wczoraj, tj. 8 września,  rozpoczął się w naszym Ogrodzie międzynarodowy kongres „Eko-komunikologia a kryzys widzenia świata. Badania nad przeżywanymi doświadczeniami...
Czytaj dalej

Dracaena draco na okładce czasopisma Planta

Zdjęcie smoczego drzewa Dracaena draco autorstwa dr hab. Joanny Jury-Morawiec, prof. PAN znalazło się na okładce czasopisma Planta  (IF 4,116)....
Czytaj dalej

Artykuł przeglądowy dotyczący wzrostu członów naczyń ksylemu wtórnego roślin drzewiastych został opublikowany w czasopiśmie Biological Reviews

W czasopiśmie Biological Reviews (IF = 12,820) ukazał się artykuł pracowników Laboratorium Anatomii Roślin, dotyczący roli naprężenia mechanicznego panującego w...
Czytaj dalej

O “drewnie” smoczego drzewa

W odpowiedzi na zaproszenie redakcji czasopisma Botánica Macaronésica powstał artykuł przeglądowy w języku hiszpańskim  na temat anatomii „drewna” smoczego drzewa...
Czytaj dalej

Wiemy, co różnicuje drogę powstawania zarodków z komórek ciała rośliny

Od wielu lat Zespół Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin zajmuje się w Ogrodzie Botanicznym badaniem somatycznej embriogenezy będącej jedną z najefektywniejszych...
Czytaj dalej

Wystawa podsumowująca projekt FlorIntegral

Od 12 maja w alei Dębowej na wielkoformatowych planszach oglądać można wystawę podsumowującą projekt FlorIntegral. Celem projektu, realizowanego w latach...
Czytaj dalej

Wyniki badań klasyfikacyjnych zbiorowisk skalnych zaprezentowane w czasopiśmie Plant Biosystems

Wyniki badań klasyfikacyjnych zbiorowisk skalnych regla i piętra pogórza gór środkowo-wschodniego Pamiro-Ałaju i południowo-zachodniego Tian-szanu zostały zaprezentowane przez pracowników PAN...
Czytaj dalej

Rozstrzygnęliśmy problem identyfikacji taksonomicznej inwazyjnej miłki (Eragrostis) w Polsce

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Biological Invasions i dotyczy ustalenia statusu taksonomicznego krytycznych gatunków kompleksu Eragrostis pilosa (Poaceae), które różnią...
Czytaj dalej
1 2 3 4 5
Przewiń do góry