Wyniki badań klasyfikacyjnych zbiorowisk skalnych zaprezentowane w czasopiśmie Plant Biosystems

Wyniki badań klasyfikacyjnych zbiorowisk skalnych regla i piętra pogórza gór środkowo-wschodniego Pamiro-Ałaju i południowo-zachodniego Tian-szanu zostały zaprezentowane przez pracowników PAN...
Czytaj dalej

Rozstrzygnęliśmy problem identyfikacji taksonomicznej inwazyjnej miłki (Eragrostis) w Polsce

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Biological Invasions i dotyczy ustalenia statusu taksonomicznego krytycznych gatunków kompleksu Eragrostis pilosa (Poaceae), które różnią...
Czytaj dalej

Sasanka pospolita – artykuł naukowy

Sasanka pospolita Pulsatilla vulgaris od dawna nie jest już pospolita w Europie. Ta piękna bylina o srebrzyście owłosionych pędach i...
Czytaj dalej

Etnoekologia grzybów: preferencje siedliskowe i percepcja zmian liczebności grzybów obserwowane przez grzybiarzy w Polsce

W artykule, który ukazał się w Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Marcin Kotowski z PAN Ogród Botanicznego - CZRB w...
Czytaj dalej

Wiemy od czego zależy zmienność funkcjonalna w zbiorowiskach strefy alpejskiej na świecie

W artykule Global functional variation in alpine vegetation (doi: 10.1111/jvs.13000) opublikowanym w Journal of Vegetation Science, prof. Arkadiusz Nowak wraz...
Czytaj dalej

Poznaliśmy globalne wzorce bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych w piętrze alpejskim

W artykule, który ukazał się w Global Ecology and Biogeography (IF=6,446), prof. Arkadiusz Nowak wraz ze współpracownikami z wielu regionów...
Czytaj dalej

Metoda zabezpieczania fiołka mokradłowego

Zespół Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin PAN Ogrodu Botanicznego opracował skuteczną metodę zabezpieczania fiołka mokradłowego – rzadkiego i zagrożonego wyginięciem przedstawiciela...
Czytaj dalej

Praca dotycząca wzrostu i kwitnienia róż pnących rambler

Zmiany klimatyczne wpływają na możliwość uprawy roślin, strukturę plonu oraz w konsekwencji na zachowanie bioróżnorodności uprawianych gatunków i odmian, w...
Czytaj dalej

Editorial w Botanical Journal of the Linnean Society

Kolejnym efektem międzynarodowej współpracy naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie jest artykuł redakcyjny/editorial w numerze specjalnym Botanical Journal...
Czytaj dalej

Wiemy, co zaburza izolację DNA dla celów metabarkodingu z próbek nadziemnych i podziemnych zbiorowisk łąkowych

Obecnie narzędzia biologii molekularnej są coraz częściej pomocne w odpowiedzi na wiele pytań dotyczących środowiska. Szerokie zastosowanie znajdują szczególnie w...
Czytaj dalej

Młaki i źródliska regionu Irano-Turańskiego sklasyfikowane

Z inicjatywy pracowników Ogrodu (prof. A. Nowak, dr S. Świerszcz) ukazał się artykuł opisujący pierwszą kompleksową klasyfikację zbiorowisk młak i...
Czytaj dalej

Publikacja o programie restytucji i ochrony gatunków

Spośród wszystkich krajowych 23 parków narodowych Ojcowski (OPN) najpilniej wymaga wsparcia ze strony ogrodów botanicznych, jako park narodowy o najmniejszej...
Czytaj dalej
1 2 3 4 5
Przewiń do góry