Metoda zabezpieczania fiołka mokradłowego

Zespół Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin PAN Ogrodu Botanicznego opracował skuteczną metodę zabezpieczania fiołka mokradłowego – rzadkiego i zagrożonego wyginięciem przedstawiciela...
Czytaj dalej

Praca dotycząca wzrostu i kwitnienia róż pnących rambler

Zmiany klimatyczne wpływają na możliwość uprawy roślin, strukturę plonu oraz w konsekwencji na zachowanie bioróżnorodności uprawianych gatunków i odmian, w...
Czytaj dalej

Editorial w Botanical Journal of the Linnean Society

Kolejnym efektem międzynarodowej współpracy naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie jest artykuł redakcyjny/editorial w numerze specjalnym Botanical Journal...
Czytaj dalej

Wiemy, co zaburza izolację DNA dla celów metabarkodingu z próbek nadziemnych i podziemnych zbiorowisk łąkowych

Obecnie narzędzia biologii molekularnej są coraz częściej pomocne w odpowiedzi na wiele pytań dotyczących środowiska. Szerokie zastosowanie znajdują szczególnie w...
Czytaj dalej

Młaki i źródliska regionu Irano-Turańskiego sklasyfikowane

Z inicjatywy pracowników Ogrodu (prof. A. Nowak, dr S. Świerszcz) ukazał się artykuł opisujący pierwszą kompleksową klasyfikację zbiorowisk młak i...
Czytaj dalej

Publikacja o programie restytucji i ochrony gatunków

Spośród wszystkich krajowych 23 parków narodowych Ojcowski (OPN) najpilniej wymaga wsparcia ze strony ogrodów botanicznych, jako park narodowy o najmniejszej...
Czytaj dalej

Współpraca z Ojcowskim Parkiem Narodowym

Celem artykułu było przedstawienie dziejów, celów, dotychczasowych sukcesów oraz dalszych planów rozwoju współpracy między Ojcowskim Parkiem Narodowym (OPN) a PAN...
Czytaj dalej

Artykuł dot. analizy anatomicznej relacji pomiędzy członami naczyń oraz typem komórek…

W czasopiśmie Trees – Structure and Function opublikowany został artykuł dotyczący analizy anatomicznej relacji pomiędzy członami naczyń oraz typem komórek...
Czytaj dalej

Seminarium on-line (Instytut Dendrologii PAN, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie)

Dyrekcja PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku zaprasza do udziału...
Czytaj dalej

Działamy na rzecz klimatu

Nasz Ogród został członkiem Związku Ogrodów Botanicznych na rzecz Klimatu (Climate Change Alliance of Botanic Gardens)...   PAN Ogród Botaniczny...
Czytaj dalej

Artykuł o pseudostepach

W nowym numerze międzynarodowego czasopisma „Tuexenia” (nr 40) ukazał się artykuł naukowców PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie pt. „Pseudosteppes...
Czytaj dalej

Analiza modelu matematycznego obejmującego dynamikę wzrostu symplastycznego komórek inicjalnych kambium waskularnego

W roku 2020 pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin skupili się m.in. na analizie modelu matematycznego obejmującego dynamikę wzrostu symplastycznego komórek inicjalnych...
Czytaj dalej
1 2 3 4 5
Przewiń do góry