Analiza modelu matematycznego obejmującego dynamikę wzrostu symplastycznego komórek inicjalnych kambium waskularnego

W roku 2020 pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin skupili się m.in. na analizie modelu matematycznego obejmującego dynamikę wzrostu symplastycznego komórek inicjalnych...
Czytaj dalej

Nowy projekt konserwatorski

Zespół naukowców rozpoczyna kolejny projekt dotyczący ochrony bioróżnorodności w Tadżykistanie...   We współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Drużyną Ochrony...
Czytaj dalej

Monografia o florze Tadżykistanu

Wreszcie ukazała się książka, na którą świat botaników czekał od dawna – ilustrowana monografia o florze Tadżykistanu i obszarach przyległych...
Czytaj dalej

Encyclopedia of the World’s Biomes

Po wielu latach przygotowań ukazała się "Encyclopedia of the World's Biomes", której współautorem jest dyrektor ds. naukowych naszego Ogrodu prof....
Czytaj dalej

Badania nad Dracaena draco

Dracaena draco funkcjonuje w warunkach okresowego niedoboru wody. Analizowano rolę rozet liściowych D. draco w pozyskiwaniu i magazynowaniu wody z...
Czytaj dalej

Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce – monografia naukowa

Przygotowane pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez uczonych i praktyków z całej Polski, przebogate kompendium nt. rodzimych i...
Czytaj dalej

Opracowanie regionalnej czerwonej listy roślin województwa mazowieckiego 1997- 2020

Po reformie administracyjnej z 1997 r. ówczesny dyrektor ds. ogólnych PAN Ogrodu Botanicznego Wiesław Gawryś zainicjował prace nad stworzeniem regionalnej...
Czytaj dalej

Pozyskiwanie żywicy zwanej „smoczą krwią”

W 2019 roku w Brnie powstało Dragon Tree Consortium zrzeszające naukowców z całego świata, którzy badają smocze drzewa (Dracaena spp.)....
Czytaj dalej

Badania dotyczące wpływu wzrostu temperatury pnia w Laboratorium Anatomii Roślin

W ramach projektu prowadzonego wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin przeprowadzili nowatorskie badanie dotyczące wpływu wzrostu temperatury...
Czytaj dalej

O skrajnie zasolonych siedliskach i ich florze

Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się tworzeniem, weryfikacją i upowszechnianiem wiedzy naukowej w...
Czytaj dalej

O historii spożywania grzybów

Od tysiącleci grzyby znane były pośród rozmaitych społeczności jako wartościowe źródło pokarmu i lekarstw. Tradycyjne spojrzenie na ich królestwo z...
Czytaj dalej

Tradycje związane z użytkowaniem dziko rosnących grzybów jadalnyc

Publikacja przedstawia dokumentację zachowanych tradycji związanych z użytkowaniem dziko rosnących grzybów jadalnych na terenie historycznej krainy Mazowsza (33 900 km...
Czytaj dalej
1 2 3 4
Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry