Pozyskiwanie żywicy zwanej „smoczą krwią”

W 2019 roku w Brnie powstało Dragon Tree Consortium zrzeszające naukowców z całego świata, którzy badają smocze drzewa (Dracaena spp.)....
Czytaj dalej

Badania dotyczące wpływu wzrostu temperatury pnia w Laboratorium Anatomii Roślin

W ramach projektu prowadzonego wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin przeprowadzili nowatorskie badanie dotyczące wpływu wzrostu temperatury...
Czytaj dalej

O skrajnie zasolonych siedliskach i ich florze

Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się tworzeniem, weryfikacją i upowszechnianiem wiedzy naukowej w...
Czytaj dalej

O historii spożywania grzybów

Od tysiącleci grzyby znane były pośród rozmaitych społeczności jako wartościowe źródło pokarmu i lekarstw. Tradycyjne spojrzenie na ich królestwo z...
Czytaj dalej

Tradycje związane z użytkowaniem dziko rosnących grzybów jadalnyc

Publikacja przedstawia dokumentację zachowanych tradycji związanych z użytkowaniem dziko rosnących grzybów jadalnych na terenie historycznej krainy Mazowsza (33 900 km...
Czytaj dalej

Ilościowa anatomia drewna w badaniach Laboratorium Anatomii Roślin

W ostatnich latach zainteresowanie pracowników Laboratorium Anatomii Roślin skupiło się m.in. na ilościowej anatomii drewna (ang. QWA – Qualitative Wood...
Czytaj dalej

Herbaria of the Prussian physician Boretius

W 2018 r., w międzynarodowym czasopiśmie „Biodiversity, Research and Conservation” (nr 51) ukazał się artykuł pt. „Herbaria of the Prussian...
Czytaj dalej

Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe

W 2016 r., w międzynarodowym czasopiśmie „Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica” (nr 58, 2) ukazał się artykuł współtworzony przez jednego...
Czytaj dalej
1 3 4 5
Przewiń do góry