W czasopiśmie Scientific Reports (IF = 4.379) ukazał się artykuł pracowników Laboratorium Anatomii Roślin dotyczący analizy jakościowej i ilościowej wzrostu intruzywnego inicjałów kambium u Robinia pseudoacacia L. Analiza przekrojów poprzecznych, wykonanych rekonstrukcji stycznych i promieniowych wtórnej tkanki merystematycznej, jak również pomiary szerokości tkanki, w obrębie której występuje przebudowa komórek, nie potwierdzają często stawianej w literaturze hipotezy o wpływie wzrostu intruzywnego na wzrost obwodu cylindra kambium. Wyniki badania stoją w zgodzie ze stwierdzeniem, że za wzrost obwodu cylindra kambium odpowiada wzrost symplastyczny (tj. synchroniczny, skoordynowany wzrost tkanki, który nie prowadzi do zmiany kontaktów pomiędzy poszczególnymi komórkami). W trakcie analizy tkanek uchwycono moment przeniesienia statusu inicjału pomiędzy sąsiadującymi komórkami należącymi do tego samego rzędu promieniowego komórek. Zaproponowano wyjaśnienie, iż zmiana statusu komórki inicjalnej może wynikać z aktualnego układu naprężeń mechanicznych w tkance merystematycznej.

Miodek A., Gizińska A., Włoch W., Kojs P. 2022. Intrusive growth of initials does not affect cambial circumference in Robinia pseudoacacia. Scientific Reports, 12, 7428. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-11272-y