W czasopiśmie Trees – Structure and Function opublikowany został artykuł dotyczący udziału wzrostu intruzywnego i symplastycznego rozwijających się końców włókien drzewnych.

Włókna drzewne pełnią ważną rolę we wzmacnianiu mechanicznym tkanki, jak również w determinacji jakości formowanego drewna. Przeprowadzone pomiary i analiza tkanek pozwoliły na stwierdzenie, że w początkowych fazach rozwoju wzrost włókien drzewnych w kierunku stycznym zachodzi wyłącznie na drodze intruzywnej, zaś w kierunku promieniowym stanowi połączenie wzrostu intruzywnego i symplastycznego (średni udział wzrostu intruzywnego wynosi 37,8%, symplastycznego 62,2%).

Artykuł: Miodek A., Gizińska A. & Kojs P. Contribution of intrusive and symplastic growths in wood fibre tip development. Trees (2022). https://doi.org/10.1007/s00468-022-02370-5

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/