W nowym numerze międzynarodowego czasopisma „Tuexenia” (nr 40) ukazał się artykuł naukowców PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie pt. „Pseudosteppes and related grassland vegetation in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts – the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions”. Jest to pierwsza tego typu synteza w Azji (Tadżykistan, Kirgistan) przedstawiająca siedem zbiorowisk przynależnych do pseudostepów, które należą do roślinności traworoślowej, ale w przeciwieństwie do stepów rozwijają się w strefie, w której może też występować roślinność drzewiasta. Poza pseudostepami opisano trzy typowe stepy oraz trzy zbiorowiska łąkowe stref nizinnych, górskich i alpejskich. Wyniki tych badań pokazują, że nowo opisane zbiorowiska pseudostepów występują nie tylko w basenie Morza Śródziemnego, ale także w regionie Irano-Turańskim.

Publikacja:

Świerszcz S., Nobis M., Swacha G., Kącki Z., Dembicz I., Waindzoch K., Nowak S., Nowak A. 2020. Pseudosteppes and related grassland vegetation in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts – the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions. Tuexenia. 40:147–173. doi: 10.14471/2020.40.04.

www.researchgate.net

Fotografie zbiorowisk: a) Brayo pamiricae-Stipetum glareosae, Tadżykistan; b) Astragalo lithophili-Stipetum zalesskii, Kirgistan; c) Eremuro tianschanici-Delphinietum biternati, Kirgistan; d) zbiorowisko Carum carvi-Hordeum turkestanicum, Kirgistan; e) Eremuretum bucharici, Tadżykistan; f) Cryptosporo falcatae-Brachypodietum distachyi, Tadżykistan. Autor fotografii: Arkadiusz Nowak.