W ramach projektu prowadzonego wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin przeprowadzili nowatorskie badanie dotyczące wpływu wzrostu temperatury pnia (spowodowanego bezpośrednią ekspozycją na promieniowanie słoneczne) na formowanie się ksylemu w obrębie pni drzew Robinia pseudoacacia. Do analizy pobrano próbki kambium waskularnego wraz z towarzyszącymi tkankami ze strony południowej (naświetlonej) i północnej (zacienionej) pni drzew rosnących we wnętrzu zadrzewiania oraz w jego strefie peryferyjnej. Wyniki badania wskazują, że wzrost temperatury pnia (spowodowany bezpośrednią ekspozycją na promieniowanie słoneczne) może być rozważany jako czynnik wpływający na wzrost promieniowy R. pseudoacacia przed pełnym rozwojem liści. Co więcej, wyniki badania sugerują konieczność uwzględnienia zróżnicowanego tempa odkładania komórek ksylemu w obrębie pni drzew w trakcie projektowania badań dotyczących wczesnych faz ksylogenezy u gatunków pierścieniowonaczyniowych.

Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania można znaleźć w artykule: Miodek A., Gizińska A., Klisz M., Wojda T., Ukalski K., Kojs P. 2020. Direct exposure to solar radiation causes radial growth eccentricity at the beginning of the growing season in Robinia pseudoacacia, IAWA Journal 41 (1), 61-84. DOI: 10.1163/22941932-00002106 (70 pkt; IF=1.627)
Data publikacji: 26 lutego 2020 roku.