Dracaena draco funkcjonuje w warunkach okresowego niedoboru wody. Analizowano rolę rozet liściowych D. draco w pozyskiwaniu i magazynowaniu wody z atmosfery. Na podstawie obserwacji morfo-anatomicznych i pomiarów kąta zwilżania ustalono, że powierzchnia liścia w rozecie jest mozaiką o właściwościach hydrofilowych i hydrofobowych. Z kolei nasada liścia pełni funkcję magazynu wody. Zatem w okresach bezdeszczowych, rozety liści D. draco mają zdolność do absorpcji wody z osadów mgielnych.

Jura-Morawiec J., Marcinkiewicz J. 2020. Wettability, water absorption and water storage in rosette leaves of the dragon tree (Dracaena draco). Planta 252: 30 DOI: 10.1007/s00425-020-03433-y (IF 3.390; MNiSW 100 pkt)