Zdjęcie smoczego drzewa Dracaena draco autorstwa dr hab. Joanny Jury-Morawiec, prof. PAN znalazło się na okładce czasopisma Planta  (IF 4,116). Zdjęcie promuje artykuł na temat kambium jednoliściennych, którego współautorką jest dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN.

 

Jura-Morawiec J., Oskolski A., Simpson P. 2021. Revisiting the anatomy of the monocot cambium, a novel meristem. Planta 254: 6 doi.10.1007/s00425-021-03654-9