Nasz Ogród został członkiem Związku Ogrodów Botanicznych na rzecz Klimatu (Climate Change Alliance of Botanic Gardens)…

 

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie został członkiem Związku Ogrodów Botanicznych na rzecz Klimatu (Climate Change Alliance of Botanic Gardens) z siedzibą w Australii. Jego inicjatorami byli: Botanic Gardens Conservation International, International Association of Botanic Gardens i Botanic Gardens Australia and New Zealand.

Celem Związku jest promocja badań i działań na rzecz ochrony klimatu. W najbliższych 50 latach 20-50% krajobrazów roślinnych i przestrzeni miejskich dozna najwyższych temperatur w historii pomiarów. Wymagać to będzie ogromnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia i zwiększenia kolekcji zagrożonych i użytkowych roślin ex situ. Nasz Ogród ma w tym zakresie doceniane na świecie doświadczenie i osiągnięcia.