Przygotowane pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez uczonych i praktyków z całej Polski, przebogate kompendium nt. rodzimych i trwale zadomowionych w naszym kraju krewniaków roślin uprawnych. Dzicy krewni roślin uprawnych (ang. crop wild relatives, CWR) to nie tylko faktyczne, a przynajmniej potencjalne donory użytecznych cech w hodowli roślin uprawnych, często także występujące naturalnie rośliny użytkowe, takie jak kosaciec żółty, farbownik lekarski, szałwia łąkowa czy zimoziół północny.

Szereg rozdziałów tej jakże potrzebnej agrobiologom, rolnikom, leśnikom, urzędnikom administracji samorządowej i centralnej oraz wielu innym grupom zawodowym pracy zbiorowej współtworzyli pracownicy PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie: prof. Arkadiusz Nowak i mgr Adam Kapler. W książce wykorzystano też liczne, doskonałe fotografie roślin autorstwa dr Iwony Dembicz.

Książka stanowi obszerne kompendium wiedzy o gatunkach dziko występujących w Polsce, które są spokrewnione z roślinami uprawnymi. Jest to pierwsze dzieło poświęcone tym gatunkom flory krajowej, które mogą być użytkowane przez człowieka, a ich zasoby genetyczne stanowią bezcenny potencjał do doskonalenia właściwości roślin uprawnych. Wydawnictwo to wpisuje się w bardzo ożywiony nurt publikacji dotyczących roślin długo niedocenianych, pozostawionych nieco na marginesie ochrony różnorodności biotycznej. W przygotowaniu tej pozycji uczestniczyło kilkudziesięciu autorów reprezentujących różne obszary wiedzy o roślinach. Dzięki temu czytelnik uzyskuje dostęp do szerokiego zasobu informacji o ponad tysiącu gatunków flory Polski.  (z recenzji prof. Bogdana Jackowiaka, UAM Poznań).

Monografia naukowa: D. Dostatny, Z. Dajdok (red.) 2020. Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Crop wild relatives occurring in Poland. Wyd. Kontekst, Poznań, 408 ss.

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2020
Oprawa: twarda
Objętość: 408 stron
Format: 214×303 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze
ISBN 978-83-66476-12-7