W 2018 r., w międzynarodowym czasopiśmie „Biodiversity, Research and Conservation” (nr 51) ukazał się artykuł pt. „Herbaria of the Prussian physician Boretius (1694-1738) in the Herbarium WA”, którego współautorem jest botanik pracujący w naszym Ogrodzie Adam Kapler,

W dobie narastających sporów wokół bezpieczeństwa szczepień przeciwko chorobom zakaźnym oraz renesansu ziołolecznictwa na gruncie „medycyny alternatywnej” i akademickiej warto przypomnieć postać lekarza przybocznego króla Prus i znakomitego botanika ery Oświecenia: Macieja Ernesta Boreckiego (Boretiusa 1694-1738). W Londynie obserwował on eksperymentalną wariolizację sześciu skazańców, po czym propagował tę metodę walki z ospą w swoich rodzinnych Prusach. Jedną z cenniejszych kolekcji w Europie Środkowej pozostaje zielnik wykonany przez Boretiusa pod kierunkiem jego teścia, pastora i przyrodnika Andrzeja Helwinga, przechowywany w Zielniku Uniwersytetu Warszawskiego. Reprezentują one typ herbarium vivum, czyli kolekcji prawdziwych, zasuszonych roślin, a nie tylko ich rycin. Mimo upływu stuleci są ważne dla naukowców co najmniej w trzech aspektach: florystycznym, historycznym tudzież nomenklatorycznym. Z powodu licznych wojen i zmian granic bardzo mało tego typu dzieł sprzed 1800 r. dotrwało do naszych czasów, a tylko wyjątkowo ilustrowane roślinami zebranymi na naszych ziemiach. Okazy układane były wg przedlinneuszowskiego systemu klasyfikacji J. P. de Tourneforta (1656–1708), opartego o budowę kwiatów i owoców albo ich brak.

Publikacja:
Graniszewska M., Kapler A. 2018. Herbaria of the Prussian physician Boretius (1694-1738) in the Herbarium WA. Biodiversity Research Conservation 51: 1-6. DOI 10.2478/biorc-2018-0012