Figure 1. GC/MS chromatogram of post-culture medium after two-week-long culture of the Cyathea delgadii cell suspension.

 

Kolejny krok w poznaniu biologii paproci drzewiastych w warunkach kultur in vitro z wykorzystaniem chromatografii cieczowej, gazowej i spektrometrii mas w naszym laboratorium

“The metabolite content of the post-culture medium of the tree fern Cyathea delgadii Sternb. cell suspension cultured in the presence of 2,4-D and BAP” 2022.

Jan J. Rybczyński, Łukasz Marczak, Maciej Stobiecki, Aleksander Strugała, Anna Mikuła

International Journal of Molecular Sciences 23,11783. https://doi.org./10.3390/ijms231911783

W niniejszej pracy przedstawiamy kolejny aspekt naszej pracy naukowej nad biologią paprociami drzewiastymi z wykorzystaniem zawiesiny komórkowej.  Jak wiadomo paprocie, a w szczególności paprocie drzewiaste, które w środowisku naturalnym stanowią źródło różnych komponentów diety autochtonów terenów, w których występują, stanowią idealny obiekt do prowadzenia badań nad ich metabolizmem z wykorzystaniem analizy chemicznej.  Pochodzące z tych gatunków zawiesiny komórkowe, pozwalają prowadzić eksperymenty z wykorzystaniem nie kończącej się możliwości posługiwania się analogicznym materiałem eksperymentalnym w różnych laboratoriach na całym świecie, niekoniecznie znajdujących się na półkuli południowej.

Celem przeprowadzonych badań było określenie profilu metabolitów pierwotnych i wtórnych znajdujących się w pożywce płynnej, środowisku, w którym żyją pojedyncze komórki lub ich agregaty. Komórki zawiesiny komórkowej Cyathea delgadii, paproci drzewiastej, podobnie do innych hodowanych zawiesin komórkowych paproci drzewiastych w naszym laboratorium charakteryzują się produkcją substancji organicznych uwalnianych do środowiska wodnego.  Spośród 130 określonych substancji, najbardziej zauważalne są flawonoidy, które nadają żółty kolor hodowanej tkance jak i pożywce, w której żyją. Stwierdzono następujące klasy metabolitów: alkohole, aminy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, komponenty kwasów nukleinowych, kwasy organiczne, fenole, fosforany, cukry, alkohole cukrowe oraz inne. Wszystkie te substancje zostały stwierdzone dzięki zastosowaniu chromatografii gazowej lub cieczowej i spektroskopii mas.