W dniu 16 września prof. Arkadiusz Nowak wziął udział w 17. konferencji EDGG (Eurasian Dry Grassland Group) pt. “Grassland dynamics and conservation in a changing world” w Tolosa, w Kraju Basków.

 

Profesor Arkadiusz Nowak wygłosił zamówiony referat „The diversity of open habitats occurring in Tajikistan with some remarks to their conservation status and perspectives”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem i oddźwiękiem wśród uczestników konferencji.

Wraz z dr hab. Sylwią Nowak przedstawił wyniki klasyfikacji roślinności traworoślowej okolic Opola stosując metody klasyczne i molekularne. Praca ta została przygotowana w powsińskim zespole badawczym z istotnym udziałem dr Anny Rucińskiej i dr Sebastiana Świerszcza. Wnioski badań zostały określone przez prowadzącego sesję jak „szokujące” dla wszystkich. Zmieniają one postrzeganie typologii roślinności i większości innych badań botanicznych w sposób fundamentalny, pokazując, że stosując standardowe metody obserwacyjne widzimy tylko ok. 75% całego zróżnicowania roślinności.