W ostatnich latach zainteresowanie pracowników Laboratorium Anatomii Roślin skupiło się m.in. na ilościowej anatomii drewna (ang. QWA – Qualitative Wood Anatomy). QWA wspierana jest obecnie przez zastosowanie zautomatyzowanych technik analizy obrazu mikroskopowego oraz nowe procedury przygotowania preparatów (np. otrzymywanie bardzo długich – tj. do 40 cm – przekrojów z pobranych wywiertów przy pomocy specjalnego typu mikrotomu – tzw. core-microtome). Wspomniane techniki znajdują zastosowanie m.in. w badaniach reakcji drzew na czynniki stresowe pojawiające się w trakcie ich wzrostu i rozwoju. Kwestią problematyczną dotyczącą procesu digitalizacji długich przekrojów tkanek była stabilizacja preparatów posiadających nietypowe wymiary, jak również umożliwienie ich precyzyjnego przesuwania na stoliku mikroskopowym. W wyniku współpracy Laboratorium Anatomii Roślin PAN OB – CZRB w Powsinie, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz firmy TECH-FORM Sp. z o.o. opracowany został specjalny adapter umożliwiający stabilizację długich preparatów mikroskopowych. Dwie wersje stworzonego adaptera (wersja podstawowa, jak również wersja zaawansowana) zostały szczegółowo opisane w artykule opublikowanym w czasopiśmie IAWA Journal (International Association of Wood Anatomists).

Artykuł: Klisz M., Miodek A., Kojs P., Gärtner H. 2018. Long slide holders for microscope stages, IAWA Journal 39 (4), 489-496. DOI: 10.1163/22941932-20170213 (25 pkt; IF=3.182)

Data Publikacji: 5 listopada 2018 roku.

Udoskonalona wersja adaptera stabilizującego do długich preparatów mikroskopowych została z kolei przedstawiona w artykule opublikowanym w polskim czasopiśmie Studia i Materiały CEPL w Rogowie.

Artykuł: Klisz M., Miodek A., Kojs P. 2018. Adapter stabilizujący do długich preparatów mikroskopowych – budowa i zastosowanie w cyfrowym pozyskiwaniu obrazu. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 20:3 (57): 81-87. (pkt 7).

Data Publikacji: trzeci kwartał 2018 roku.