Wczoraj, tj. 8 września,  rozpoczął się w naszym Ogrodzie międzynarodowy kongres „Eko-komunikologia a kryzys widzenia świata. Badania nad przeżywanymi doświadczeniami wielotekstowych narracji i wielogłosowych sądów w erze globalizacji”.

Kongres ten wpisuje się w pola badawcze nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych, łącząc dyscypliny pograniczne komunikologii semiotycznej  z fenomenologią stosowaną i ekologiczną teorią uwarunkowań środowiskowych roślin, zwierząt i ludzi.

Konferencja ze względu na pandemię odbywa się w formie hybrydowej, a jej organizatorami są Federacja Naukowa WSB – DSW w Gdańsku, Wydział Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie, D.C., USA.