Zespół naukowców rozpoczyna kolejny projekt dotyczący ochrony bioróżnorodności w Tadżykistanie…

 

We współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Drużyną Ochrony Przyrody z Duszanbe (Firuza Abdurakhimova, Dilszoda Yakubova, Sipar Yuldashev), zespół prof. Arkadiusza Nowaka z naszego Ogrodu rozpoczyna projekt konserwatorski dotyczący ochrony bioróżnorodności rejonu Baljuvona położonego na południowych stokach pasma Darwazkiego w południowo-zachodnim Tadżykistanie.

Zadaniami projektu, w które zaangażowani są pracownicy naszej jednostki, są opracowanie i przygotowanie sieci mikrorezerwatów dedykowanych endemicznym gatunkom roślin oraz wydanie folderów informacyjnych o endemitach, roślinach użytkowych i ochronie przyrody obszaru Baljuvon.

Dodatkowo projekt przewiduje wyznaczenie i utworzenie pięciu szlaków turystyczny: tulipanów, ostnic, pustynników, traganków i czosnków.

Zebrane zostaną też nasiona 45 gatunków endemitów Tadżykistanu, które zostaną zdeponowane w Banku Nasion w naszym Ogrodzie.

Projekt finansowany jest przez Critical Environment Partnership Fund (CEPF) i World Wildlife Fund (WWF).