Od tysiącleci grzyby znane były pośród rozmaitych społeczności jako wartościowe źródło pokarmu i lekarstw. Tradycyjne spojrzenie na ich królestwo z czasem jednak uległo głębokim zmianom. Jednymi z głównych osób odpowiedzialnych za to zjawisko byli dawni uczeni i naukowcy, których wpływ na podejście do zbioru grzybów można zaobserwować także dzisiaj. Ich konfrontacja z tradycyjną wiedzą dotyczącą mykobioty może być przyczyną obecnego podziału między społecznościami mykofoblicznymi i mykofilnymi.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie powyższych zmian z perspektywy polskiej ludności, która obecnie uznawana jest za wysoce mykofilną. Widoczna zmiana w podejściu świata naukowego do fungi i akceptacja ludowego spojrzenia na grzyby miała miejsce nie wcześniej niż na przełomie XVIII i XIX wieku. Długa historia naukowej niechęci do królestwa grzybów spowodowała, że wiedza na temat jadalnych gatunków grzybów jest wciąż stosunkowo niewielka. Ostatnie badania wyraźnie wskazują na to, że wraz z odpowiednim podejściem grzyby są w stanie zapewnić nam wiele, prawdopodobnie jeszcze nieznanych korzyści.

Marcin Andrzej Kotowski – History of mushroom consumption and its impact on traditional view on mycobiota – an example from Poland. (2019). Microbial Biosystems.
https://doi.org/10.21608/mb.2019.61290
Artykuł ma charakter przeglądowy. Powstał w ramach współpracy z Egipskim Towarzystwem Mykologicznym http://www.fungiofegypt.com/index.html