Po reformie administracyjnej z 1997 r. ówczesny dyrektor ds. ogólnych PAN Ogrodu Botanicznego Wiesław Gawryś zainicjował prace nad stworzeniem regionalnej Czerwonej Listy, a potem Czerwonej Księgi roślin naczyniowych woj. mazowieckiego.

W latach 2019-2020:

  • kontynuowano nadawanie kategorii zagrożenia gatunkom stwierdzonym w woj. mazowieckim wg międzynarodowych wytycznych IUCN;
  • wskazano ostatnie, geobotaniczne „białe plamy” na obszarze województwa (byłe w. ciechanowskie, Puszczę Kurpiowską, niektóre obszary Puszczy Kozienickiej poza rezerwatami etc.);
  • gromadzono i wstępnie opracowywano dane do rysu historycznego badań florystycznych na ziemiach dzisiejszego woj. mazowieckiego.

Zaplanowane na rok 2020 zamknięcie prac nad Czerwoną Listą przesunęło się z powodu pandemii. Mimo obostrzeń sanitarnych przeprowadzono weryfikację wybranych stanowisk w terenie. Rozpoczęto też pracę nad artykułem zawierającym gotową Czerwoną Listę, analizę zagrożenia dla poszczególnych grup roślin wg najnowszych kryteriów IUCN, a także zarys dziejów mazowieckiej florystyki i botaniki konserwatorskiej.