Mimo że płynne kultury in vitro są dobrze poznaną metodą namnażania komórek roślinnych i źródłem pozyskiwania roślin na masową skalę oraz drogą produkowania szeregu cennych metabolitów wtórnych, to w przypadku paproci, ten typ kultury został opisany dopiero w 2022 roku przez zespół biotechnologów naszego Ogrodu. Badaniami objęto paproć drzewiastą Cyathea smithii, która pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie dorasta do 8 m wysokości. Jest to jedna z niewielu paproci drzewiastych, która jest w stanie przetrwać sporadyczne opady śniegu i mrozy do około -5oC. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest utrzymywanie na wzniesionym pionowo kłączu „spódnicy” suchych liści, które chronią merystem przed niekorzystnymi warunkami środowiska.

Przeprowadzone badania pozwoliły na opisanie struktury i potencjału wzrostowego zawiesiny komórek C. smithii co stanowi podstawę do dalszego prowadzenia eksperymentów. Sporządzone z roślinnej tkanki ekstakty wykazały aktywność przeciwbakteryjną wobec Staphylococcus aureus, Escherichia coliPseudomonas aeruginosa, co może znaleźć praktyczne wykorzystanie.

Rybczyński JJ, Kaźmierczak A, Dos Santos Szewczyk K, Tomaszewicz W, Miazga-Karska M, Mikuła A 2022 Biotechnology of the tree fern Cyathea smithii (J.D. Hooker; Soft tree fern, Katote). II. Cell suspension culture: focusing on structure and physiology in the presence of 2,4-D and BAP. Cells 11, 1396. https://doi.org/10.3390/cells11091396

Etapy prowadzące do wyprowadzenia kultury płynnej Cyathea smithii: A) uzyskanie sterylnej kultury in vitro roślin na pożywce agarowej (widok systemu korzeniowego w ujęciu od dołu słoika); B) fragment korzenia z widoczną tkanką kalusową użytą do zainicjowania kultur zawiesinowych; C) kultura płynna komórek tkanki kalusowej; D) komórki zawiesiny – obraz z mikroskopu świetlnego; E) komórki zawiesiny – obraz z mikroskopu elektronowego skaningowego; F) komórki C. smithii jako obiekt eksperymentów – widoczne wnętrze komórek.